KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-130 ze dne 24.06.2021
 

Stav po osteomyelitidě stehenní kosti


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

NO: 14letý chlapec s asi šest let trvajícími bolestmi levého stehna a kolena. Bolest není vázaná na pohyb, levá dolní končetina je bez otoku a zarudnutí. Bolest trvá vždy několik týdnů, pak přechodně vymizí a znovu se dostavuje. 
MR levého stehna před 15 měsíci zjišťuje aktivaci kostní dřeně, zvýšený signál červené kostní dřeně. 
Rtg levého stehna před dvanácti a devíti měsíci a nyní: ve střední a distální části diafýzy levého femuru výrazně zhrubělá kortikalis se sklerotickou přestavbou a periostální reakcí. Nález se při těchto třech vyšetřeních nemění. 
MR levého stehna před čtyřmi měsíci: V levém femuru ve střední a zejména v distální diafýze v rozsahu až 20 cm proximodistálně patrno difuzní zesílení kortikalis na 8 mm s redukcí dřeňové dutiny - vlastní dutina nemá dle T1 jednoznačný charakter osteolýzy ani maligní infiltrace kostní dřeně, není restrikce v difuzi, dle DCE dřeňová dutina nesytí v časných fázích. Je patrno nápadné zesílení periostu až na 10 mm cirkulárně v celém rozsahu, bez prokrvácení, sycení je velmi rychlé již v arteriální fázi. Při srovnání s minulým vyšetřením MR je chronická infiltrace diafýzy a proximální metafýzy femuru vlevo prakticky stacionární. Nejsou známky hnisavé kolekce, nově je ventrálně drobný okrsek fragmentace s defektem kortikalis. Okolí bez progrese prosáknutí, svalové struktury bpn.
Před rokem biopsie z levé stehenní kosti – mírný chronický zánět, susp. na reakci kostní tkáně, reaktivní přestavba.
Laboratorně elevace CRP, mírná elevace IL-6, prokalcitonin negativní, bez febrilií, lehce zvýšená sedimentace erytrocytů. 
Opakovaně přeléčen Dalacinem s dobrým efektem.

Pacient byl před jedenácti měsíci odeslán pediatrem ke scintigrafii skeletu. Za 2,5 hod. po i.v. injekci 450 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) jsme provedli celotělové scintigramy a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) stehen kombinovanou s CT (obr. 1-2) na hybridní tomografické scintilační kameře Symbia T2 firmy Siemens. 


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vpravo zaměřeno na ložisko v levé stehenní kosti. Řezy transverzální, sagitální a koronální.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vpravo zaměřeno na ložisko v levé stehenní kosti. Řezy transverzální, sagitální a koronální. /Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT stehenních kostí a kolenních kloubů – vpravo nahoře fúze obrazů SPECT/CT, vpravo uprostřed SPECT a vpravo dole CT. Řezy transverzální, sagitální a koronální.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT stehenních kostí a kolenních kloubů – vpravo nahoře fúze obrazů SPECT/CT, vpravo uprostřed SPECT a vpravo dole CT. Řezy transverzální, sagitální a koronální. / 

Pozorujeme solitární nehomogenní ložisko zvýšené depozice radiofarmaka v levém femuru ve střední a distální třetině v oblasti rozšířené kortiky (maximum zvýšené aktivity zřejmě v oblasti po nedávném bioptickém odběru tkáně), v ostatním skeletu fyziologicky zvýšená aktivita symetricky v růstových zónách dlouhých kostí.

Nyní odesílá pediatr chlapce k vyšetření zánětlivého procesu. Pátrá pro dalších zánětlivých ložiscích ve skeletu, v diferenciální diagnostice možná CRMO – chronická multifokální osteomyelitida. 

Scintigrafie:
Za 4 a 24 hod. po i. v. aplikaci 500 MBq 99mTc- besilesomabu (přípravek Scintimun firmy CIS Bio International = monoklonální protilátky proti granulocytům) jsme provedli celotělové scintigramy a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) stehen kombinovanou s CT (obr. 3-5) na hybridní tomografické scintilační kameře Symbia T2 firmy Siemens. Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT za 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo zaměřeno na levou stehenní kost.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT za 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo zaměřeno na levou stehenní kost. / 
Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT za 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo zaměřeno na levou stehenní kost.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT za 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo zaměřeno na levou stehenní kost. /Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT stehenních kostí a kolenních kloubů – vpravo nahoře fúze obrazů SPECT, vpravo uprostřed SPECT a vpravo dole CT. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT stehenních kostí a kolenních kloubů – vpravo nahoře fúze obrazů SPECT, vpravo uprostřed SPECT a vpravo dole CT. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální. / Neprokazujeme patologické ložisko zvýšené depozice radioaktivity, které by svědčilo pro přítomnost zánětlivého ložiska. Zhruba v distálních 3/5 levé kosti stehenní chybí zobrazení kostní dřeně. V této lokalizaci je na ldCT patrné rozšíření kortikalis s redukcí dřeňové dutiny a drobné osteolytické defekty. V korelaci se scintigramy skeletu před jedenácti měsíci se tedy jedná o kostní přestavbu levé stehenní kosti bez přítomnosti zánětlivého ložiska v této lokalizaci nebo jinde v těle.

Závěr

V uvedeném případě 14letého chlapce se jedná o stav po prodělané osteomyelitidě levé stehenní kosti.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software