KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


- přehled sortimentu, revize přehledu: září 2021 -
 

Držitelé rozhodnutí o registraci:
  • Curium Netherlands B.V., Petten, Nizozemsko
  • CIS bio international, Francie

V přehledu uvádíme pouze registrované léčivé přípravky.
Curium logo

...popis účinné látky    ...indikace

Stamicis

kit pro přípravu 99mTc-MIBI
scintigrafie perfúze myokardu, celkové stanovení funkce srdeční komory, scintimammografie, lokalizace hyperfunkce parathyreoidní tkáně

SPC dokument, rev. 02-12-2021
příbalová informace, rev. 02-12-2021

Technescan Sestamibi  

kit pro přípravu 99mTc-MIBI
scintigrafie perfúze myokardu, celkové stanovení funkce srdeční komory, scintimammografie, lokalizace hyperfunkce parathyreoidní tkáně

SPC dokument, rev. 23-06-2021
příbalová informace, rev. 23-06-2021

Technescan DMSA kit pro přípravu 99mTc-dimerkaptojantarové kyseliny (DMSA)
statická scintigrafie ledvin

SPC dokument, rev. 15-05-2019
příbalová informace, rev. 15-05-2019
Technescan DTPA kit pro přípravu  99mTc-pentetanu sodného (DTPA)
dynamická scintigrafie ledvin, scintigrafie mozku, ventilační scintigrafie plic, vyšetření gastroezofageálního refluxu

SPC dokument, rev. 15-12-2022
příbalová informace, rev. 15-12-2022
Technescan HDP kit pro přípravu 99mTc-oxidronátu (HDP) 
scintigrafie skeletu

SPC dokument, rev. 08-07-2021
příbalová informace, rev. 15-05-2019
Technescan LyoMAA POZOR počínaje rokem 2021 nahrazeno kitem Pulmocis
Technescan MAG3 kit pro přípravu 99mTc-merkaptoacetyltriglycinu (MAG3)
dynamická scintigrafie ledvin - vyšetřování nefrologických a urologických poruch

SPC dokument, rev. 19-01-2022
příbalová informace, rev. 19-01-2022
Technescan PYP kit pro in vivo značení erytrocytů 99mTc a další použití, viz SPC
 zobrazování krevního oběhu, určení objemu krve, scintigrafie sleziny

SPC dokument, rev. 18-03-2021
příbalová informace, rev. 18-03-2021
UltraTag RBC kit pro in vitro značení erytrocytů 99mTc
 zobrazení krevního oběhu, lokalizace krvácení do GIT, jaterní léze - hemangiomy, venografie

SPC dokument, rev. 01-11-2019
příbalová informace, rev. 01-11-2019
Scintimun kit pro přípravu 99mTc-besilesomabu (antigranulocytární monoklonální protilátka)
 určení lokalizace zánětu/infekce v periferní kosti u dospělých osob se suspektní osteomyelitidou

SPC dokument + Příbalová informace, rev. 12/2022
Zevalin
dočasně nedostupné

kit pro značení prekurzorem yttrium-90, obsahuje monoklonální protilátku ibritumomab tiuxetan
 k léčbě CD20 pozitivního folikulárního B non-Hodgkinského lymfomu

SPC dokument
příbalová informace
Pulmocis kit pro přípravu 99mTc-makroagregátů lidského sérumalbumínu (MAA)
 perfúzní scintigrafie plic, venoscintigrafie

SPC dokument, v. 18.6.2020
příbalová informace, v. 18.6.2020
 

Rotop logo


Neuroscan Kit pro přípravu 99mTc–HMPAO
Diagnostika mozkových onemocnění s omezenou perfúzí a další poruchy mozku


SPC dokument, rev. 21-10-2011
příbalová informace, rev. 21-10-2011
Copyright © 1999-2023, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software