KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT

 
 
 UltraTag RBC

DRN 4350 


Katalogový list  |  Souhrn údajů o přípravku  |  Kazuistiky  |  Foto  |Katalogový list

Kit pro značení erytrocytů techneciem

Kit pro značení erytrocytů techneciem(99mTc), metodou in vitro bez nutnosti centrifugace

  Indikace: - zobrazení krevního oběhu včetně prvního průtoku myokardem
- rovnovážná radionuklidová ventrikulografie
- lokalizace krvácení do zažívacího traktu
   

Balení

1 kit = 5 souprav

 

 

Uchovávání:

obyčejná teplota, chránit před světlem

 
 

Doba použitelnosti:

datum uvedeno na obalu

 
       
 

Složení:

1 souprava ke značení obsahuje tři komponenty:

       
   

A. Reakční lahvička 10 ml obsahuje:

 
   

Stannosi chloridum dihydricum

96 µg

   

Natrii citras dihydricus

3,64 mg

   

Glucosum anhydricum

5,50 mg

   

pH: 7,1 - 7,2

 
       
   

B. Stříkačka I obsahuje:

 
   

Natrii hypochloris

0,6 mg

   

Aqua pro injectione q.s.

0,6 ml

   

pH: 11 – 13. Stříkačku nutno chránit před světlem vzhledem
k nebezpečí rozkladu chlornanu světlem !

       
   

C. Stříkačka II obsahuje:

 
   

Acidum citricum

8,7 mg

   

Natrii citras

32,5 mg

   

Glucosum anhydricum

12,0 mg

   

Aqua pro injectione q.s.

1,0 ml

   

pH: 4,5 - 5,5

 
       
 

Rozředění:

370-3700 MBq v objemu 3 ml

 
 

Doba inkubace:

20 minut po přidání aktivity

 
 

Stabilita po označení:

6 hodin, označené erytrocyty mají být aplikovány do 30 minut

 

Účinnost značení:

> 95 %

 
       
 

Reg. číslo SÚKL:

88/043/96-C

 
 

Kód VZP:

02059 Tc-RBC-V inj., 99mTc

 
 

Směrná hodnota SÚJB:

srdce:

ventrikulografie 800 MBq

   

cévy:

radionuklidová angiografie 800 MBq

   

GIT:

scintigrafie krvácení do GIT 600 MBq

    

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Souhrn údajů o přípravku

 

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

UltraTagR RBC

Katalogové číslo Mallinckrodt Medical: DRN 4350

 

2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

Každý kit se skládá ze tří neaktivních složek:

A. Reakční lahvička 10 ml obsahuje:

Stannosi chloridum dihydricum  96         µg  maximum

Natrii citras dihydricus                   3,64     mg

Glucosum anhydricum                  5,50     mg

pH: 7,1 - 7,2

 

B. Stříkačka I obsahuje:

Natrii hypochloris                           0,6       mg

Aqua pro injectione                 q.s.  0,6       ml

pH: 11 – 13

Stříkačku nutno chránit před světlem vzhledem k nebezpečí rozkladu chlornanu světlem !

 

C. Stříkačka II obsahuje:

Acidum citricum                             8,7       mg

Natrii citras                                   32,5       mg

Glucosum anhydricum                12,0       mg

Aqua pro injectione                 q.s.  1,0       ml

pH: 4,5 - 5,5

 

3. LÉKOVÁ FORMA

3.1. Léková forma

Součásti kitu jsou určeny pouze pro značení erytrocytů techneciem(99mTc), není možné přímé podání pacientovi!

Reakční lahvička:

Sterilní lyofilizát obsahující chlorid cínatý, citronan sodný a glukózu. Obsah je určen k rozředění přidáním 1,0‑3,0 ml čerstvě odebrané krve za použití heparinu nebo ACD jako antikoagulační přísady.

Stříkačka I:

Injekční stříkačka předem naplněná roztokem chlornanu sodného, k okamžitému použití.

Stříkačka II:

Injekční stříkačka předem naplněná roztokem citronanu a glukózy, k okamžitému použití.

Obsah obou stříkaček je určen pro přidání do reakční lahvičky dle návodu k přípravě techneciem(99mTc) značených erytrocytů.

Jejich obsah není možné přímo aplikovat pacientovi !


3.2. Vlastnosti označeného produktu

Erytrocyty označené techneciem(99mTc) jsou při využití kitu UltraTagRBC stabilní nejméně 6 hodin. Nicméně je nutné aplikovat je bezprostředně po přípravě.

 

4. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1 Indikace

Jednotlivé složky kitu UltraTagRBC nejsou určeny k přímému podání pacientovi, jejich účelem je příprava techneciem(99mTc) značených erytrocytů. Pouze takto označené erytrocyty je možné aplikovat pacientovi.

Erytrocyty označené techneciem(99mTc) jsou využívány na zobrazení krevního oběhu, včetně primocirkulační radionuklidové angiografie, rovnovážné radionuklidové ventrikulografie, pro detekci lokalizace krvácení do zažívacího traktu, pro vyšetřování jaterních lézí, zejména rozlišení mezi hemangiomy a ostatními poruchami jako jsou hepatomy, cysty a abscesy a dále pro venografie v případě suspektní hluboké žilní trombózy.

 

4.2 Dávkování a způsob podání

Při přípravě značených erytrocytů kitem UltraTagRBC je nutno postupovat důsledně dle návodu ke značení.

Doporučené množství technecistanu(99mTc) pro průměrného pacienta (70 kg) se pohybuje v rozmezí 370 až 740 MBq.

Bezprostředně před podáním má být aktivita připravená k aplikaci změřena ve vhodném zařízení.

 

4.2.1. Dozimetrické údaje

Jsou uvedeny odhadnuté absorbované dávky pro dospělého (70 kg) po i.v. injekci maximální dávky 740 MBq techneciem(99mTc) značených erytrocytů, podle ICRP 53 (Vol 18, č.1-4, 1987): "Radiation dose to patients from radiopharmaceuticals".

                                      Absorbovaná dávka (mGy/MBq):

 

orgán

dospělý

15 let

10 let

5 let

1 rok

Nadledviny

8,7E-03

1,1E-02

1,7E-02

2,7E-02

4,9E-02

Stěna moč. měchýře

9,2E-03

1,2E-02

1,7E-02

2,5E-02

4,6E-02

Povrch kostí

9,2E-03

1,3E-02

2,3E-02

3,9E-02

7,8E-02

Prsní žlázy

4,3E-03

4,5E-03

7,2E-03

1,1E-02

1,9E-02

GIT:

 

 

 

 

 

stěna žaludku

4,8E-03

6,1E-03

9,5E-03

1,4E-02

2,4E-02

tenké střevo

4,4E-03

5,3E-03

8,1E-03

1,2E-02

2,2E-02

tlusté střevo

 

 

 

 

 

horní část

4,3E-03

5,5E-03

7,9E-03

1,3E-02

2,1E-02

dolní část

3,9E-03

5,3E-03

8,0E-03

1,1E-02

2,1E-02

Srdce

2,3E-02

2,8E-02

4,1E-02

6,2E-02

1,1E-01

Ledviny

1,0E-02

1,2E-02

1,9E-02

3,0E-02

5,5E-02

Játra

7,5E-03

8,8E-03

1,4E-02

2,1E-02

3,8E-02

Plíce

1,4E-02

1,8E-02

2,9E-02

4,5E-02

8,5E-02

Vaječníky

4,2E-03

5,4E-03

7,9E-03

1,2E-02

2,1E-02

Slinivka břišní

6,2E-03

7,5E-03

1,1E-02

1,7E-02

2,9E-02

Červená kostní dřeň

7,3E-03

8,8E-03

1,3E-02

2,0E-02

3,5E-02

Slezina

1,5E-02

1,8E-02

2,8E-02

4,4E-02

8,4E-02

Varlata

2,7E-03

3,7E-03

5,4E-03

8,3E-03

1,5E-02

Štítná žláza

4,9E-03

7,1E-03

1,2E-02

1,9E-02

3,5E-02

Děloha

4,7E-03

5,7E-03

8,5E-03

1,3E-02

2,2E-02

Ostatní tkáně

3,7E-03

4,4E-03

6,4E-03

9,8E-03

1,8E-02

Efektivní dávkový ekvivalent (mSv/MBq)

8,5E-03

1,1E-02

1,6E-02

2,5E-02

4,6E-02

 

4.3 Kontraindikace

Nejsou známy.

 

4.4. Zvláštní upozornění

 

Pacient má být vyzván k volnému příjmu tekutin po aplikaci. Během 4-6 hodin po aplikaci je vhodné močit co nejčastěji, aby byla minimalizována dávka pro močový měchýř.

 

Radiofarmaka by neměla být aplikována dětem mladším 18 let, pokud předpokládaný přínos vyšetření nepřevýší možná rizika.

 

Manipulace s radiofarmaky a jejich aplikace je možná pouze osobami patřičně kvalifikovanými na pracovištích k tomu určených. Při skladování, přípravě a aplikaci radiofarmak a likvidaci odpadu je nutno dbát jak zásad ochrany zdraví před ionizujícím zářením vyplývajících z příslušných předpisů a vyhlášek, tak pokynů místních orgánů hygienické služby.

 

Příprava radiofarmak musí být v souladu jak s příslušnými předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením, tak s požadavky na kvalitu IVLP. Je nutné dodržovat zásady aseptické práce a správné výrobní praxe pro radiofarmaka.

 

4.5 Interakce

Nejsou známy.

 

4.6 Těhotenství a laktace

Pokud je nezbytné aplikovat radioaktivní látku ženám v reprodukčním věku, je nutno vždy pátrat po možném těhotenství. Každá žena, které vynechala menstruace, je v tomto kontextu považována za těhotnou pokud se neprokáže opak. Kde trvá nejistota, radiační zátěž pacientky musí být minimalizována při zachování klinického přínosu vyšetření. Je nutno uvážit alternativní metodiky bez ionizujícího záření.

Aplikace radiofarmaka těhotným ženám způsobí i radiační zátěž plodu. Proto se nezbytná vyšetření provádějí v případě, že předpokládaný přínos vyšetření převáží možná rizika pro matku a plod.

Před aplikací kojícím ženám je nutné uvážit, zda je možné vyšetření odložit na dobu, kdy bude kojení ukončeno a zda je vzhledem k možnosti sekrece do mateřského mléka dané radiofarmakum vhodné. Je-li aplikace nezbytná, je nutné přerušit kojení na 24 hodin a mléko, které se v prsu vytvoří, je nutno odsát a znehodnotit. Kojení je možné obnovit za předpokladu, že úroveň v mléku nezpůsobí radiační zátěž dítěte větší než 1 mSv.

 

4.7. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů

Vliv není znám.

 

4.8 Nežádoucí účinky

Vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vždy odůvodněné v souvislosti s přínosem vyšetření. Aplikovaná aktivita musí být co nejmenší aniž je ovlivněn správný výsledek vyšetření.

Vystavení účinkům ionizujícího záření je vždy spojeno s rizikem vzniku nádorových procesů a s možným vznikem dědičných poškození. Pro vyšetřovací metody nukleární medicíny je frekvence těchto nežádoucích účinků nízká vzhledem k nízké radiační zátěži pacientů.

Dosud nebyly popsány nežádoucí účinky po aplikaci přípravku UltraTagRBC.

 

4.9 Předávkování

Není možné.

 

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Označení erytrocytů techneciem(99mTc) in vitro je provedeno přidáním 1,0‑3,0 ml nesrážlivé (heparinem nebo ACD) krve do reakční lahvičky. Část cínatých iontů prochází difúzí membránou erytrocytu a hromadí se intracelulárně. Následující přidání chlornanu sodného do reakční lahvičky způsobí oxidaci cínatých iontů lokalizovaných extracelulárně. Chlornan membránou erytrocytu neprochází, proto je tento proces oxidace selektivní pro přebytečný extracelulární cínatý ion. Kyselina citronová, citronan sodný a glukosový roztok se přidává k vyvázání zbylých cínatých iontů, usnadnění jejich oxidace chlornanem a k redukci nadbytečného množství chlornanu.

K označení erytrocytů v reakční lahvičce dochází po přidání roztoku technecistanu(99mTc) sodného. Technecistan prochází membránou a je intracelulárně redukován přítomnými cínatými ionty. Redukované technecium již zpětně ven neprochází a zůstává uvnitř erytrocytu. Označení krvinek je plně ukončeno během 20 minut po přidání radioaktivního roztoku. Účinnost značení při použití uvedené metody je minimálně 95 %. Po ukončení procesu značení jsou erytrocyty aplikovány zpět pacientovi a je provedeno scintigrafické zobrazení.

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po i.v. podání se červené krvinky rozptýlí v krevním řečišti s přibližným distribučním objemem 5,6 % tělesné hmotnosti. Technecium(99mTc) zůstává v krvi s biologickým poločasem asi 29 hodin. Z celkového množství technecia(99mTc) v krevním řečišti během 24 hodin po aplikaci zůstává vázáno na erytrocyty 95 %. Asi 25 % aplikované dávky je během prvních 24 hodin vyloučeno močí.

 

5.3 Dozimetrické údaje

Jsou uvedeny odhadnuté absorbované dávky pro dospělého (70 kg) po i.v. injekci maximální dávky 740 MBq techneciem(99mTc) značených erytrocytů, podle ICRP 53 (Vol 18, č.1-4, 1987): "Radiation dose to patients from radiopharmaceuticals".

                                      Absorbovaná dávka (mGy/MBq):

 

orgán

dospělý

15 let

10 let

5 let

1 rok

Nadledviny

8,7E-03

1,1E-02

1,7E-02

2,7E-02

4,9E-02

Stěna moč. měchýře

9,2E-03

1,2E-02

1,7E-02

2,5E-02

4,6E-02

Povrch kostí

9,2E-03

1,3E-02

2,3E-02

3,9E-02

7,8E-02

Prsní žlázy

4,3E-03

4,5E-03

7,2E-03

1,1E-02

1,9E-02

GIT:

 

 

 

 

 

stěna žaludku

4,8E-03

6,1E-03

9,5E-03

1,4E-02

2,4E-02

tenké střevo

4,4E-03

5,3E-03

8,1E-03

1,2E-02

2,2E-02

tlusté střevo

 

 

 

 

 

horní část

4,3E-03

5,5E-03

7,9E-03

1,3E-02

2,1E-02

dolní část

3,9E-03

5,3E-03

8,0E-03

1,1E-02

2,1E-02

Srdce

2,3E-02

2,8E-02

4,1E-02

6,2E-02

1,1E-01

Ledviny

1,0E-02

1,2E-02

1,9E-02

3,0E-02

5,5E-02

Játra

7,5E-03

8,8E-03

1,4E-02

2,1E-02

3,8E-02

Plíce

1,4E-02

1,8E-02

2,9E-02

4,5E-02

8,5E-02

Vaječníky

4,2E-03

5,4E-03

7,9E-03

1,2E-02

2,1E-02

Slinivka břišní

6,2E-03

7,5E-03

1,1E-02

1,7E-02

2,9E-02

Červená kostní dřeň

7,3E-03

8,8E-03

1,3E-02

2,0E-02

3,5E-02

Slezina

1,5E-02

1,8E-02

2,8E-02

4,4E-02

8,4E-02

Varlata

2,7E-03

3,7E-03

5,4E-03

8,3E-03

1,5E-02

Štítná žláza

4,9E-03

7,1E-03

1,2E-02

1,9E-02

3,5E-02

Děloha

4,7E-03

5,7E-03

8,5E-03

1,3E-02

2,2E-02

Ostatní tkáně

3,7E-03

4,4E-03

6,4E-03

9,8E-03

1,8E-02

Efektivní dávkový ekvivalent (mSv/MBq)

8,5E-03

1,1E-02

1,6E-02

2,5E-02

4,6E-02

 


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1 Seznam všech pomocných látek

Chlorid cínatý, glukóza, citronan sodný, chlornan sodný. Kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný mohou být použity pro úpravu pH.

 

6.2 Inkompatibility

Dosud nejsou známy.

 

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti: 24 měsíců při skladování do 25°C.

Datum exspirace uvedeno na obalu.

 

6.4 Skladování

Balení kitu UltraTagR RBC nutno skladovat do 25°C.

Stříkačku I chránit před světlem, není-li uložena v původním obalu !

 

6.5 Druh obalu

1 balení přípravku obsahuje 5 kitů pro značení:

Každý kit se skládá ze tří neaktivních složek:

- 1 reakční lahvička 10 ml - lyofilizát obsahující chlorid cínatý, citronan sodný a glukózu, injekční skleněná lékovka uzavřená pryžovou zátkou s hliníkovou objímkou a krytem z plastické hmoty

- 1 injekční stříkačka I 2,25 ml předem naplněná roztokem chlornanu sodného, uzavřená gumovým krytem

- 1 injekční stříkačka II 2,25 ml předem naplněná roztokem kyseliny citronové a glukózy, uzavřená gumovým krytem

Uvedené složky kitu jsou baleny v jedné plastikové krabičce spolu s 2 kusy plastikových injekčních pístů, 2 kusy jednorázových hypodermických injekčních jehel a štítků k označení produktu.

 

6.6 Návod k použití

 

Návod ke značení

1. Odeberte 1‑3 ml nesrážlivé krve (za použití heparinu nebo ACD). JAKO ANTIKOAGULANS NEPOUŽÍVAT EDTA ANI OXALÁT !

2. Širokou jehlou (19-21 G) přidejte 1‑3 ml nesrážlivé krve do reakční lahvičky a šetrně promíchejte, aby došlo k rozpuštění obsahu lahvičky. Nechte reagovat 5 minut.

3. Přidejte obsah stříkačky I, šetrně promíchat překlopením 4-5 x.

4. Přidejte obsah stříkačky II, šetrně promíchat překlopením 4-5 x.

5.  Reakční lahvičku vložte do olověného stínění s víčkem a minimální tloušťkou 3‑4 mm. Přidejte 370‑3700 MBq eluátu technecistanu(99mTc) sodného v maximálním objemu 3 ml.

6.  Šetrně promíchejte obsah lahvičky překlopením 4‑5x. Nechte reagovat po dobu 20 minut za občasného promíchání.

7. Takto označené erytrocyty se doporučuje aplikovat do 30 minut.

8. Je-li vyžadováno, je možné provést před aplikací kontrolu účinnosti označení (viz bod kontrola kvality značení). Typická účinnost označení je větší než 95 %.

9. Než se odebere do injekční stříkačky potřebné množství pro podání pacientovi, je nutné obsah reakční lahvičky promísit.

10. Určete aktivitu obsahu a zaznamenejte na průvodní dokumenty a na štítky označující obsah.

 

6.6.2. Kontrola kvality značení

Je-li požadováno, účinnost značení je možno provést následujícím způsobem:

Přidejte 0,2 ml označených erytrocytů do centrifugační zkumavky s 2 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného. Proveďte centrifugaci 5 minut a pak opatrně odpipetujte oddělenou plazmu. Změřte aktivitu v plazmě a oddělených erytrocytech. Výpočet proveďte dle následujícího schématu:

 

% účinnosti značení = aktivita erytrocyty           x 100

                                   aktivita erytrocyty + plasma

 

Fyzikální charakteristiky technecia(99mTc) jsou uvedeny v pokynech pro používání 99Mo/99mTc‑generátoru.

 

6.6.3 Zvláštní upozornění a opatření

Kit neobsahuje antikoagulační přísadu, proto použijte heparin nebo ACD. Nedostatečně antikoagulačně upravená krev není použitelná k aplikaci zpět pacientovi !

Pro stínění reakční lahvičky použijte olověný kontejner s minimální tloušťkou stěny 3‑4 mm včetně víčka. Při aplikaci pacientovi použijte stíněnou injekční stříkačku a širokou injekční jehlu jako ochranu před hemolýzou.

 

6.7.  DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ

Mallinckrodt Medical B.V.

Westerduinweg 3

1755 LE Petten

Nizozemsko

 

7. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

88/043/96-C

 

8. DATUM REGISTRACE

17.1.1996

 

9. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

 

 


 << ZPĚTCopyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software