KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-15 ze dne 30.1.2012
 

Primární hyperparatyreóza


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA,   RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:

31 letá žena je sledována a léčena endokrinologem pro primární hyperparatyreózu. Na sonogramu štítné žlázy je patrný hypo- až anechogenní uzel velikosti 1 cm v oblasti baze pravého laloku. Laboratorně kalcémie 2,79 mmol/l, fosfátémie 0,78 mmol/l, hladina parathormonu v séru 15,4 pmol/l (norma do 6,8). Nález je suspektní pro adenom příštítného tělíska. 

Pacientku jsme vyšetřili scintigraficky.

Ke scintigrafii příštítných tělísek jsme použili technecistan sodný (99Mo/99mTc generátor - přípravek UltraTechneKow FM firmy Mallinckrodt Medical), kterým byl označen kit Technescan Sestamibi firmy Mallinckrodt Medical pro přípravu 99mTc – MIBI (methoxyisobutylisonitrilu). Celkově jsme aplikovali 500 MBq 99mTc MIBI do žíly horní končetiny. Následovala 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy v přední projekci provedená pomocí planární scintilační kamery Nucline TH opatřené kolimátorem pinhole (obr.1). 


Obr. č. 1: 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy na kameře opatřené kolimátorem pinhole

/ Obr. č. 1: 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy na kameře opatřené kolimátorem pinhole./ 

 

Na dynamické scintigrafii se v dolní části pravého laloku štítné žlázy zobrazuje oválný okrsek zvýšené depozice radiofarmaka.

Za 2,5 hodiny po aplikaci jsme nastřádali 5 minutovou statickou scintigrafii krku na planární scintilační kameře Nucline TH opatřené kolimátorem pinhole (obr.2).


Obr. č. 2: 5 minutová statická scintigrafie pomocí kamery s kolimátorem pinhole 2,5 hodiny po aplikaci

/ Obr. č. 2: 5 minutová statická scintigrafie pomocí kamery s kolimátorem pinhole 2,5 hodiny po aplikaci./ 


 


Nález je obdobný jako při dynamické scintigrafii - v dolní části pravého laloku štítné žlázy oválný okrsek zvýšené depozice radiofarmaka.

Poté jsme nastřádali tomografickou (SPECT) scintigrafii krku pomocí dvoudetektorové tomografické kamery Symbia T firmy Siemens s kolimátory LEHR (obr.3).Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie krku 170 minut po aplikaci radioindikátoru

/ Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie krku 170 minut po aplikaci radioindikátoru.
Horní řada: transverzální řezy, prostřední řada snímků: sagitální řezy, dolní řada: řezy koronární./ 


 

Je patrné ložisko zvýšené depozice radioindikátoru v dolní části pravého laloku štítné žlázy. 


Závěr:

Pomocí dvoufázové scintigrafie doplněné tomografickou scintigrafií prokazujeme u nemocné s primární hyperparatyreózou přítomnost adenomu nebo hyperplazie příštítného tělíska v dolní části pravého laloku štítné žlázy.
  


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz, vojtech.ullmann@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software