KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ENDOKRINOLOGIE  -  kazuistika END-16 ze dne 30.1.2012
 

Adenom (hyperplazie) příštítného tělíska


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA,   RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:

69 letá nemocná je několik let léčena pro hyperparatyreózu, je zvýšená hladina kalcia a parathormonu v séru. Sonograficky je zachycen uzel velikosti 19x9x10 mm v pravém laloku štítné žlázy při dolním pólu. 

Pacientka byla odeslána endokrinologem k provedení scintigrafického vyšetření.

Ke scintigrafii příštítných tělísek jsme použili technecistan sodný (99Mo/99mTc generátor - přípravek UltraTechneKow FM firmy Mallinckrodt Medical), kterým byl označen kit Technescan Sestamibi firmy Mallinckrodt Medical pro přípravu 99mTc – MIBI (methoxyisobutylisonitrilu). Aplikovali jsme i.v. 400 MBq 99mTc MIBI. Následovala 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy v přední projekci provedená pomocí planární scintilační kamery Nucline TH opatřené kolimátorem pinhole (obr.1). 


Obr. č. 1: 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy na kameře opatřené kolimátorem pinhole

/ Obr. č. 1: 30 minutová dynamická scintigrafie štítné žlázy na kameře opatřené kolimátorem pinhole./ 

 
Na dynamické scintigrafii se zobrazují laloky štítné žlázy, je jen lehce vyšší depozice radioindikátoru v dolní části pravého laloku. 

Za 3 hodiny po aplikaci byla provedena 5 minutová statická scintigrafie krku na planární scintilační kameře Nucline TH opatřené kolimátorem pinhole (obr.2).Obr. č. 2: 5 minutová statická scintigrafie pomocí kamery s kolimátorem pinhole 3 hodiny po aplikaci

/ Obr. č. 2: 5 minutová statická scintigrafie pomocí kamery s kolimátorem pinhole 3 hodiny po aplikaci./ 


 

Došlo k vyplavení radiofarmaka z obou laloků štítné žlázy, na scintigramu dominuje oválný okrsek vysoké depozice radioindikátoru v dolní části pravého laloku štítné žlázy.

Poté jsme nastřádali tomografickou (SPECT) scintigrafii krku pomocí dvoudetektorové tomografické kamery Symbia T firmy Siemens s kolimátory LEHR (obr.3).Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie krku 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka

/ Obr. č. 3: Tomografická scintigrafie krku 3 hodiny po aplikaci radiofarmaka.
Horní řada: transverzální řezy, prostřední řada: sagitální řezy, dolní řada: řezy koronární./ 


 

Stejně jako na statické planární scintigrafii je patrné ložisko zvýšené depozice radiofarmaka v dolní části pravého laloku štítné žlázy. 


Závěr:

U pacientky s hyperparatyreózou pomocí dvoufázové scintigrafie a tomografické scintigrafie zjišťujeme adenom nebo hyperplazii příštítného tělíska v dolní části pravého laloku štítné žlázy.
  


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz, vojtech.ullmann@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software