KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM  -  kazuistika KAR-16 ze dne 03.12.2001
 

Poster - Dny nukleární medicíny
Zlín, září 2001Podkožní radionuklidová flebografie
První zkušenosti

Ivan Žižlavský, Milan Konvička, Josef Pokorný
Odd. nukleární medicíny
ONsP ZnojmoFlebografie dolních končetin vzhledem k četnosti TEN je na oddělení nukleární medicíny velmi častým vyšetřením. Standardně prováděná flebografie přináší odpovídající výsledky. U skupiny pacientů s otokem končetin však může být technicky náročná. Proto jsme se pokusili modifikovat literární údaje níže uvedené práce a uvést do běžného provozu provádění podkožní radionuklidové flebografie. Vzhledem k tomu, že problematika provozu oddělení nukleární medicíny je alespoň na tomto úseku podobná, chceme se podělit o naše první zkušenosti.

Provedení:
1. - i.v. aplikace do kubitální žíly: 15 mg pyrophosphatu (Mallinckrodt) ve 4 ml
2. - po 15. min uložit na celotělový scan
3. - manžetou nad kotníkem uzavřít žilní odtok
4. - podkožně do obou nártů aplikovat 99mTc 250 MBq (200-300) v 0,2 - 0,5 ml
5. - aplikované místo zakrýt olovem (nahoře i dole)
6. - až je aktivita na detektoru (po 3-5 min) celotělový scan 15 cm/min
(hluboký žilní systém)
7. - manžeta se uvolní
8. - celotělový scan(povrchový žilní systém)

Celková doba vyšetření na kameře cca 30 min (2 x 10-15 min)

První výsledky si dovolujeme dokumentovat na přiložených scintigramech.

 

(zobrazit tento obrázek ve větší velikosti - 180 kB)

Hodnocení vyšetření je lehce odlišné od standardní flebografie. Za pozitivní nález považujeme výpadek či omezení průtoku hlubokým žilním systémem doprovázený kolaterálami v povrchním žilním systému.

Z hlediska potvrzení etiologie provádíme stanovení D-Dimeru.

Vykazování:
Kód 2x47139 RAF 2x 02060 RBC in vivo 200-300 MBq

(David C.Yang, Rita S.Ratani NewYork, Taiwan Clinical Nuclear Medicine 26/6 2001)


D i s k u s e :


Výhody:
Plnohodnotná informace o průtoku hlubokým a povrchovým žilním systémem, vzniku kolaterál.
Vyšetření v rozsahu celé dolní končetiny s dobře diferencovatelnou oblastí pánve.
Aplikovaná dávka do jedné končetiny shodná s klasickou flebografií (250 MBq).Při aplikaci do obou dolních končetin nová informace.

Nevýhody:
Součástí vyšetření z jedné aplikace není perfuzní scintigrafie plic.
Otázka:
Je třeba vždy doplňovat perfuzní scintigrafii plic ?
Odpověď:
Při negatívním nálezu nikoliv, při pozitívním dle klinického stavu (pac. bude stejně léčen antikoagulantii).

Poznámka :
Technika podkožní aplikaci je mimořádně vhodná u rozsáhlých otoků dolních končetin.


Použitá radiofarmaka:

Pracoviště:

Okresní NsP Znojmo
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. Ivan Žižlavský
MUDr. Janského 11
670 35  Znojmo

kontakt na autory:
tel.: 0624-225 703
e-mail: ivan.zizlavsky@onspzn.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software