KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEFROLOGIE A UROLOGIE  -  kazuistika NEF-14 ze dne 26.09.2002
 

Pánevní dystopie koláčovité ledviny

MUDr. Otakar Kraft
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Úvod:

Je uveden nález vzácné vrozené vývojové vady ledvin - pánevní dystopie koláčovité ledviny.

Kazuistika:

V roce 1993 byl tehdy 29letý muž poslán urologem na statickou scintigrafii ledvin po podání 99mTc-DMSA (přípravek Rotop - DMSA) pro dg sakrální dystopie obou ledvin velmi pravděpodobně s jejich srůstem. Prokázali jsme koláčovitou dystopickou ledvinu.
Sonografie ledvin 1/2000:
Ledviny v původní poloze nejsou patrné, presakrálně je nález nehodnotitelný.
Hladina kreatininu v séru: 67 umol/l
Glomerulární filtrace: 3,94 ml/sec 
V březnu 2000 byl opětně odeslán k vyšetření a porovnání s nálezem z roku 1993.Statická scintigrafie ledvin

Scintigrafii (obr. 1) jsme provedli za 2 hodiny po podání 150 MBq 99mTc-DMSA (přípravek Rotop DMSA) na planární scintilační kameře MB 9200 v zadní a přední projekci.Těsně nad močovým měchýřem jsou ve střední čáře patrné srostlé obě ledviny. Pouze jejich dolní póly jsou volné. Distribuce radiofarmaka je nehomogenní, jednoznačné ložiskové změny nejsou patrné. Jedná se o pánevní (sakrální) dystopii koláčovité ledviny, nález je prakticky beze změn ve srovnání s rokem 1993. 


Obr. č. 1: Statická scintigrafie ledvin v zadní a přední projekci

/ Obr. č. 1: Statická scintigrafie ledvin v zadní a přední projekci /
 

Diskuse a závěr:

Odchylky v uložení ledviny (dystopie) jsou následkem nedokončeného vzestupu ledviny z původní pánevní lokalizace během fetálního vývoje a fyziologické mediální rotace o 90°, takže dutý systém a odstup ureteru mění pozici z anteriorní na mediální (malrotace ledviny). Dystopická ledvina je tedy uložena kaudálněji, její ureter je krátký, odstup renální artérie je anomální (na rozdíl od ledviny ptotické), může odstupovat z kterékoliv blízké cévy. Je často diskovitého tvaru. Při oboustranném postižení mohou být obě ledviny spojeny v koláčovitý útvar, jak je patrné v tomto případě. Někdy se může překrývat s močovým měchýřem a při scintigrafiii je pak nutné nastřádat další obrázek po vymočení. Jestliže je podezření na dystopii nebo je na scintigramu v zadní projekci patrná jen jedna ledvina, vždy je potřeba provést vyšetření v přední projekci, která zahrnuje i pánev. Dystopická ledvina je častěji postižena infekcí a tvorbou kamenů, část nemocných má pyurii. 
Statická scintigrafie může přispět k diagnostice dystopické koláčovité ledviny a je důležitá pro sledování pacientů s touto vzácnou vrozenou ledvinnou vadou. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Jozef Kubinyi
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
MUDr. Otakar Kraft
e-mail:
otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software