KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEFROLOGIE A UROLOGIE  -  kazuistika NEF-13 ze dne 26.09.2002
 

Podkovovitá ledvina

MUDr. Otakar Kraft
Klinika nukleární medicíny
FNsP Ostrava-Poruba


Úvod:

Statická scintigrafie ledvin je mimo jiné vhodná k průkazu vrozených vývojových vad ledvin. 

Kazuistika:

29-letý muž byl poslán urologem na statickou scintigrafii ledvin pro nejasný nález při předchozích provedených vyšetřeních s podezřením na podkovovitou ledvinu.
Prodělal pravostrannou renální koliku.
Sonografie ledvin: vlevo bez patrné stázy a urolitu, vpravo špatně čitelné, menší ledvina, kontury neostré bez stázy a urolitu.
I. v. urografie: opožděné vylučování naznačeno pouze vlevo, nelze hodnotit dutý systém, bez kontrastní litiázy. Vpravo bez vylučování. Vzhledem k uložení podélných os ledvin je suspektní podkovovitá ledvina.

 

Statická scintigrafie ledvin

Scintigrafii (obr.1) jsme provedli za 2 hodiny po podání 150 MBq 99mTc-DMSA (přípravek Rotop DMSA) na planární scintilační kameře MB 9200 v zadní a přední projekci.


 Obr. č. 1: Statická scintigrafie ledvin v zadní a přední projekci

/ Obr. č. 1: Statická scintigrafie ledvin v zadní a přední projekci /

 
Na scintigramu je patrná podkovovitá ledvina s funkčním můstkem s levou částí normální velikosti a malou pravou částí. Můstkem jsou spojeny dolní části ledvin. Distribuce radioindikátoru je poněkud nehomogenní, avšak bez jednoznačných ložiskových změn. Relativní funkce levé části je 74% a pravé části 26%. 


Diskuse a závěr:

Podkovovitá ledvina je vývojovou anomálií, která je výsledkem spojení embryonálních základů ledvin v 5. a 6. týdnu intrauterinního života. Spojeny mohou být horní, střední nebo dolní části ledvin a to můstkem vazivovým (nefunkčním) nebo parenchymovým (funkčně aktivním). Vyskytuje se častěji u mužů. Je buď bezpříznaková nebo spojena s bolestmi břicha, infekcí močových cest, hematurií, břišní rezistencí nebo jako v této uváděné kazuistice s renálními kolikami při nefro-nebo urolitiaze. 
Statická scintigrafie v tomto případě spolehlivě diagnostikovala ren arcuatus, přičemž sonografické vyšetření a i.v. urografie byly nejednoznačné. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice s poliklinikou
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Jozef Kubinyi
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

kontakt na autora:
MUDr. Otakar Kraft
e-mail:
otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software