KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEFROLOGIE A UROLOGIE  -  kazuistika NEF-12 ze dne 21.03.2002
 

Přínos radioizotopových vyšetření u pacientky
s polycystozou ledvin


MUDr. Lenka Tylová
Odd. nukleární medicíny
Masarykova městská nemocnice v JilemniciPolycystická choroba ledvin (PKD)
je hereditární onemocnění charakterizované přítomností četných cyst různé velikosti, které způsobují zvětšení ledvin 
a redukci funkčního parenchymu. Cysty vycházejí ze všech částí nefronu,tedy glomerulů i tubulů,a zachovávají na něj návaznost. Onemocnění může vyústit v renální selhání. Často je spojeno s dalšími vývojovými anomáliemi, jako jsou cysty v játrech, slinivce, plicích či aneuryzmata bazálních mozkových tepen. Podle typu dědičnosti se dělí na autozomálně dominantní a autozomálně recesivní typ. Recesivní typ PKD se manifestuje již v dětství a bývá příčinou renálního selhání v dětském věku. Autozomální typ PKD může být asymptomatický či se projevit až v dospělosti, často komplikacemi - infekce, litiáza, hypertenze…
Průběh i prognoza onemocnění jsou velmi variabilní.Udává se, že asi v 50% případů vede po deseti letech od prvních příznaků k renálnímu selhání.


Kazuistika:

Pacientka 46 let, od roku 1997 sledovaná v nefrologické poradně s dg.: polycystoza jater a ledvin ve stádiu počínající renální insuficience. Sekundární hypertenze.
Onemocnění bylo diagnostikováno náhodně. Gynekolog zjistil hepatomegálii a následně byly na UZ popsány mnohočetné cysty v játrech a ledvinách.

OA: Dvě těhotenství,v prvním prodělala"zánět ledvin". Jinak nebyla vážněji nemocná, nebyla hospitalizovaná.
RA: Otec zemřel na selhání ledvin, bližší není známo. U syna (22) a dcery (27) nebylo onemocnění prokázáno.
Z laboratorních vyšetření:
FW, KO (vyjma trombocytopenie) v normě. V moči intermitentně malá proteinurie a erytrocyturie, bez známek infekční aktivity. V séru lehce nadhraniční dusíkaté metabolity (kreatinin maximálně l42umol/l), mírná hyperbilirubinemie, jinak normální hodnoty.
poslední UZ (19.4.2001): Prakticky nezměněný obraz rozsáhlé polycystozy ledvin a jater (největší cysty dosahují průměru 90mm), s nejzřetelnějším nálezem v oblasti pravé ledviny. Nevylučuji zde možnost hydronefrozy. 
CT břicha (25.3.2001): Zřetelná hepatomegálie s polycystozou. Polycystické ledviny, levá je menší, zřejmě pyelonefriticky změněná.

Na oddělení nukleární mediciny byla pacientka odeslána z nefrologické poradny v říjnu 2001 k dynamické scintigrafii ledvin s dotazem na případnou stranovou funkční asymetrii a odtokovou poruchu vpravo.Dynamická scintigrafie ledvin

- byla realizovaná u ležící pacientky ze zadní projekce na gama kameře Picker Prism XP 2000 ihned po i.v. aplikaci 150 MBq 99mTc-MAG3 (přípravek TechneScan MAG3, Mallinckrodt). Současně bylo i.v. podáno 20mg furosemidu. Ke sběru a hodnocení dat byl použit firemní software (syst. Odyssey VP).pro zvětšení klikněte - 376kB

Obr. č. 1: Výsledkový protokol dynamické scintigrafie ledvin.
(Po kliknutí na obr. se otevře větší formát v samostatném okně)
pro zvětšení klikněte - 372kB

Obr. č. 2: Zvětšená část protokolu se sumačním obrazem vyšetřované oblasti v akumulační fázi (patrná je absence akumulace indikátoru v krajině obvyklé lokalizace LL, ložiskově nepravidelná distribuce RF v pravé ledvině, vedlejším nálezem jsou fotonpenické léze v játrech).
(Po kliknutí na obr. se otevře větší formát v samostatném okně)Závěr:

Během vyšetření se ve sledované oblasti nezobrazila levá ledvina, která je zřejmě afunkční. Zvětšená pravá ledvina je mírně kaudálně dystopická, její funkční zdatnost je poměrně dobrá, ale kompenzační schopnost nedostatečná. Makroarchitektura ledviny je narušená okrouhlými studenými ložisky. Po diuretiku neprokazuji závažnější odtokovou poruchu.
Vedlejší nález: Fotonpenické okrouhlé léze jsou patrné i v játrech.
Doporučili jsme doplnit statickou scintigrafii ledvin.Statická scintigrafie ledvin

- následovala s týdenním odstupem. Byla provedena vsedě za 120 min.po i.v. aplikaci 120 MBq 99mTc-DMSA v zadní, přední a levé boční projekci na planární gamakameře MB 9200 a byla doplněna tomografickým vyšetřením (SPECT).


pro zvětšení klikněte - 262kB

Obr. č. 3: 3D rekonstrukce.
(Po kliknutí na obr. se otevře větší formát v samostatném okně)Závěr:

Afunkční levá ledvina - v oblasti obvyklé lokalizace ledviny zobrazeno zanedbatelné reziduum akumulujícího parenchymu). Zvětšená lehce kaudálně dystopická polycystická pravá ledvina. Nejnápadnější je defekt, který zaujímá převážnou část horní třetiny ledviny.


Diskuse:

Uvedená kazuistika vypovídá o přínosu nukleárně medicínských metod u konkrétní pacientky. Nálezy korelují s výsledky dalších zobrazovacích metod a přinášejí nové zásadní informace. Je diagnostikovaná afunkce levé ledviny a vyloučena obstrukční odtoková porucha vpravo.

 


Pracoviště:


Masarykova městská nemocnice v Jilemnici
Oddělení nukleární medicíny
Primář: MUDr. Lenka Tylová
Metyšova 465
514 15  Jilemnice


kontakt na autora:
tel.: 0432-551637

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software