KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEFROLOGIE A UROLOGIE  -  kazuistika NEF-36 ze dne 04.05.2012
 

Ageneza ledviny


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


Kazuistika

27 letý muž byl na základě ultrasonografického vyšetření odeslán praktickou lékařkou s podezřením na agenezu ledviny k provedení statické scintigrafie ledvin.

Scintigrafii jsme provedli za 2 hodiny po i.v. aplikaci 150 MBq 99mTc-DMSA (přípravek TechneScan – DMSA) na planární scintilační kameře MB 9200 v zadní a přední projekci se zaměřením na oblast ledvin (obr.1) .
Použili jsme náš vyhodnocovací program OSTNUCLINE.


Obr. č. 1: Statická scintigrafie ledvin v zadní a přední projekci v poloze vleže

/ Obr. č. 1: Statická scintigrafie ledvin v zadní a přední projekci v poloze vleže /


Po intravenózní aplikaci radioindikátoru se zobrazuje pouze pravá ledvina obvyklého tvaru, velikosti i uložení. Rozložení radioindikátoru je homogenní, bez ložiskových změn. 

Pro možnost dystopie levé ledviny jsme ještě doplnili přední projekci na oblast pánve (obr.2). 


Obr. č. 2: Statická scintigrafie oblasti pánve v přední projekci v poloze vleže

/ Obr. č. 2: Statická scintigrafie oblasti pánve v přední projekci v poloze vleže /Ani v pánvi nezjišťujeme funkční tkáň levé ledviny.


Závěr:
Pomocí statické scintigrafie ledvin potvrzujeme podezření na agenezu levé ledviny.
  


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autory: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

vojtech.ullmann@fnspo.cz

   

zobrazit předchozí kazuistiku

zobrazit následující kazuistiku

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software