KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEFROLOGIE A UROLOGIE  -  kazuistika NEF-37 ze dne 10.01.2013
 

Multicystická dysplázie pravé ledviny

doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Hradec Králové


Anamnéza

Novorozená dívenka absolvovala ultrasonografické vyšetření, při kterém byly zjištěny mnohočetné cysty v pravé ledvině, nález byl hodnocen jako multicystická dysplázie pravé ledviny. O dva měsíce později dětský nefrolog indikoval provedení statické scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA s cílem posoudit relativní zbytkovou funkci parenchymu pravé ledviny. Byl proveden statický scintigram obou ledvin z přední a zadní projekce, oba scintigramy na 500 000 impulzů. Pro zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace následoval SPECT (3°/20 sekund, 128 x 128 matrice). Aplikovaná aktivita činila 60 MBq i.v. Vyšetření nezjistilo přítomnost parenchymu, který by akumuloval renotropní radiofarmakum v oblasti pravé ledviny, což svědčilo pro její afunkci. Levá ledvina měla normální nález. Závěr vyšetření zněl – afunkční pravá ledvina v rámci multicystické dysplázie. 


Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA

Za 2.5 hodiny po i.v. aplikaci 60 MBq 99mTc-DMSA se zobrazila pouze levá ledvina, která je obvyklého tvaru, velikosti a uložení. Kresba parenchymu levé ledviny byla homogenní. V oblasti pravé ledviny nebyla patrná akumulace renotropního radiofarmaka. Závěr: afunkční pravá ledvina v rámci multicystické dysplázie. Obr. 1: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, přední projekce na 500 000 imp.

/ Obr. 1: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, přední projekce na 500 000 imp. /Obr. 2: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, zadní projekce na 500 000 imp.

/ Obr. 2: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, zadní projekce na 500 000 imp. /Obr. 3: SPECT ledvin.

/ Obr. 3: SPECT ledvin. /Obr. 4: SPECT ledvin, koronární řezy.

/ Obr. 4: SPECT ledvin, koronární řezy. /Obr. 5: SPECT ledvin, transverzální řezy.

/ Obr. 5: SPECT ledvin, transverzální řezy. /

 

Závěr

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA umožnila zjistit afunkci pravé ledviny postižené multicystickou dysplázií.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. Ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové


kontakt na autora:
jiri.dolezal@fnhk.cz

   

zobrazit předchozí kazuistiku

zobrazit následující kazuistiku

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software