KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEFROLOGIE A UROLOGIE  -  kazuistika NEF-38 ze dne 10.01.2013
 

Zobrazení jizvy po akutní pyelonefritidě pomocí statické scintigrafie s 99mTc-DMSA
u dívky s pozitivní anamnézou vesikoureterálního refluxu IV. stupně vlevo


doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Hradec Králové


Anamnéza

Dívka, stáří 11 let, vyhledala pohotovost dětské kliniky pro několik dnů trvající febrilie, zvracela a symptomatická léčba analgetiky-antipyretiky neměla efekt. Ve vyšetření moči se objevil výrazně patologický nález - leukocyturie. Jednalo se o ataku akutní pyelonefritidy. Po přijetí dostala infúzní léčbu antibiotiky, která vedla k ústupu obtíží a normalizaci nálezu v moči. Následně dívka absolvovala mikční cystografii, která zjistila vesicoureterální (VUR) reflux IV. stupně vlevo. O několik měsíců později dětský nefrolog indikoval provedení statické scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA s cílem posoudit kresbu a funkci parenchymu ledvin po proběhlé akutní pyelonefritidě. Byl proveden statický scintigram obou ledvin z přední a zadní projekce, oba scintigramy na 500 000 impulzů. Pro zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace lézí následoval SPECT (3°/20 sekund, 128 x 128 matrice). Aplikovaná aktivita činila 150 MBq i.v. Vyšetření zjistilo klínovitý defekt parenchymu ve střední třetině levé ledviny laterálně. Pravá ledvina měla normální nález. Závěr vyšetření zněl - jizva po pyelonefritidě v parenchymu levé ledviny. Dívka podstoupila chirurgickou korekci refluxu, která dle opakovaných mikčních cystografii vedla k vymizení refluxu. 


Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA

Za 2.5 hodiny po i.v. aplikaci 150 MBq 99mTc-DMSA se zobrazily obě ledviny, které jsou obvyklé lokalizace. Zobrazil se klínovitý defekt parenchymu ve střední třetině levé ledviny laterálně. Pravá ledvina měla normální nález. Index korové tubulární funkce činil pro obě ledviny 4,52 (sin 4,46, dx 4,60). Relativní korová tubulární funkce levé ledviny byla 49 %, pravé 51 %. Závěr: jizva po pyelonefritidě v parenchymu levé ledviny. Obr. 1: Indexy korové tubulární funkce a relativní korová tubulární funkce.

/ Obr. 1: Indexy korové tubulární funkce a relativní korová tubulární funkce. /Obr. 2: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, přední projekce na 500 000 imp.

/ Obr. 2: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, přední projekce na 500 000 imp. /Obr. 3: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, zadní projekce na 500 000 imp.

/ Obr. 3: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, zadní projekce na 500 000 imp. /Obr. 4: SPECT ledvin.

/ Obr. 4: SPECT ledvin. /Obr. 5: SPECT ledvin, koronární řezy.

/ Obr. 5: SPECT ledvin, koronární řezy. /Obr. 6: SPECT ledvin, sagitální řezy, levá ledvina.

 / Obr. 6: SPECT ledvin, sagitální řezy, levá ledvina. /Obr. 7: SPECT ledvin, transverzální řezy.

/ Obr. 7: SPECT ledvin, transverzální řezy. /Závěr

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA umožnila zhodnotit kresbu parenchymu obou ledvin, jejich funkci a detekovat jizvu po pyelonefritidě vlevo. SPECT umožnil zvýšit senzitivitu, specificitu vyšetření a upřesnil prostorovou lokalizaci lézí.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. Ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové


kontakt na autora:
jiri.dolezal@fnhk.cz

   

zobrazit předchozí kazuistiku

zobrazit následující kazuistiku

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software