KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEFROLOGIE A UROLOGIE  -  kazuistika NEF-39 ze dne 10.01.2013
 

Posouzení funkce hydronefroticky změněné horní moiety ren duplex vpravo

doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Hradec Králové


Anamnéza

Chlapec, staří 12 let, byl vyšetřován endokrinologem pro zpomalený růst. V rámci vyšetření chlapec absolvoval i ultrasonografické vyšetření břicha, kde byla nalezena ren duplex vpravo s hydronefroticky změněnou horní moietou a s megaureterem. Dětský nefrolog indikoval provedení statické scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA s cílem posoudit relativní funkci horní moiety ren duplex vpravo před zvažovanou horní heminefrektomií vpravo. Byl proveden statický scintigram obou ledvin z přední a zadní projekce, oba scintigramy na 500 000 impulzů. Pro zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace následoval SPECT (3°/20 sekund, 128 x 128 matrice). Aplikovaná aktivita činila 150 MBq i.v. Vyšetření zjistilo absenci akumulace renotropního radiofarmaka 99mTc-DMSA v horní moietě ren duplex vpravo. Kresba parenchymu dolní moiety ren duplex vpravo byla homogenní. Levá ledvina měla normální nález. Závěr vyšetření zněl – afunkční horní moieta ren duplex vpravo. Chlapec následně podstoupil chirurgický výkon, při kterém byla provedena pravostranná horní heminefrektomie a resekce megaureteru. 


Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA

Za 2.5 hodiny po i.v. aplikaci 150 MBq 99mTc-DMSA se zobrazily obě ledviny, které jsou obvyklé lokalizace. Absence akumulace renotropního radiofarmaka v horní moietě ren duplex vpravo. Levá ledvina měla normální nález. Závěr: afunkční horní moieta ren duplex vpravo. Obr. 1: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, přední projekce na 500 000 imp.

/ Obr. 1: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, přední projekce na 500 000 imp. /Obr. 2: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, zadní projekce na 500 000 imp.

/ Obr. 2: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, zadní projekce na 500 000 imp. /Obr. 3: SPECT ledvin.

/ Obr. 3: SPECT ledvin. /Obr. 4: SPECT ledvin, koronární řezy.

/ Obr. 4: SPECT ledvin, koronární řezy. /Obr. 5: SPECT ledvin, transverzální řezy.

/ Obr. 5: SPECT ledvin, transverzální řezy. /Závěr

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA umožnila posoudit relativní funkci horní moiety ren duplex vpravo a následně umožnila provést pravostrannou horní heminefrektomii pro afunkčnost horní moiety.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. Ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové


kontakt na autora:
jiri.dolezal@fnhk.cz

   

zobrazit předchozí kazuistiku

zobrazit následující kazuistiku

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software