KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEFROLOGIE A UROLOGIE  -  kazuistika NEF-42 ze dne 10.04.2013
 

Akutní pyelonefritida s abscesem v distální části pravé ledviny

doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Hradec Králové


Anamnéza

13letá dívka vyhledala lékaře pro bolest v pravém boku a několik dnů trvající febrilie. Při vyšetření krevního obrazu byla zjištěna leukocytóza a elevace CRP. Vyšetření moče prokázalo masivní leukocyturii. Na UZ a CT ledvin bylo zjištěno prosáknutí perirenálního tuku vpravo. Byla nasazena terapie ATB, přesto nedošlo ke zlepšení stavu pacientky. Na dalším UZ ledvin se zobrazila vaskulární oblast průměru 35 mm s nehomogenní strukturou v dorzokaudální části pravé ledviny s tenkým lemem tekutiny, susp. UZ obraz tvořícího se abscesu. Následovala statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA s cílem posoudit kresbu parenchymu pravé ledviny. Byl proveden statický scintigram obou ledvin z přední a zadní projekce, oba scintigramy na 500 000 impulzů. Pro zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace následoval SPECT (3°/20 sekund, 128 x 128 matrice). Aplikovaná aktivita činila 150 MBq 99mTc-DMSA i.v. Vyšetření zjistilo rozsáhlý, poměrně ostře ohraničený defekt akumulace 99mTc-DMSA v distální třetině pravé ledviny. Kresba parenchymu horních dvou třetin pravé ledviny byla homogenní. Nález na levé ledvině byl normální. Závěr vyšetření zněl – výpad akumulace 99mTc-DMSA v distální třetině pravé ledviny, nález je kompatibilní s uváděnou dg. formující se absces pravé ledviny. Následovala změna ATB terapie, po které došlo k subjektivnímu i objektivnímu zlepšení stavu pacientky a na opakovaných UZ ledvin se zobrazila významná regrese nálezu, tudíž nebylo nutné provést drenáž abscesu. 


Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA

Za 2,5 hodiny po i.v. aplikaci 150 MBq 99mTc-DMSA se zobrazily obě ledviny, které jsou obvyklé lokalizace. Rozsáhlý, poměrně ostře ohraničený defekt akumulace 99mTc-DMSA v distální třetině pravé ledviny. Kresba parenchymu horních dvou třetin pravé ledviny byla homogenní. Nález na levé ledvině byl normální. Závěr vyšetření zněl – výpad akumulace 99mTc-DMSA v distální třetině pravé ledviny, nález je kompatibilní s uváděnou dg. formující se absces pravé ledviny. Obr. 1: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA. Zadní projekce.

/ Obr. 1: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA. Zadní projekce. /Obr. 2: SPECT ledvin.

/ Obr. 2: SPECT ledvin. /Obr. 3: SPECT ledvin, koronární řezy.

/ Obr. 3: SPECT ledvin, koronární řezy. /Obr. 4: SPECT ledvin, transverzální řezy.

/ Obr. 4: SPECT ledvin, transverzální řezy. /Obr. 5: SPECT ledvin, sagitální řezy, pravá ledvina.

/ Obr. 5: SPECT ledvin, sagitální řezy, pravá ledvina. /Obr. 6: SPECT ledvin, sagitální řezy, levá ledvina.

/ Obr. 6: SPECT ledvin, sagitální řezy, levá ledvina. /

 

Závěr

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA doplněná o SPECT potvrdila diagnózu abscesu v distální části pravé ledviny, což vedlo ke změně ATB léčby a následnému subjektivnímu i objektivnímu zlepšení stavu pacientky.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oddělení nukleární medicíny
primář: Doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové


kontakt na autora:
jiri.dolezal@fnhk.cz

   

zobrazit předchozí kazuistiku

zobrazit následující kazuistiku

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software