KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEFROLOGIE A UROLOGIE  -  kazuistika NEF-41 ze dne 10.04.2013
 

Hodnocení funkce hydronefroticky změněné horní moiety ren duplex vlevo s výraznou redukcí parenchymu

doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Hradec Králové


Anamnéza

Při ultrasonografické prenatálním screeningu ve 20. týdnu gravidity byl zjištěn ren duplex vlevo se suspektní dilatací horní moiety. Po narození byla provedena další ultrasonografie, která potvrdila ren duplex vlevo s dilataci horní moiety a redukcí jejího parenchymu. Horní moieta měla drenáž vinutým megaureterem. Pravá ledvina měla přiměřený nález. Dětský nefrolog indikoval provedení statické scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA s cílem posoudit relativní funkci horní moiety ren duplex vlevo před zvažovanou horní heminefrektomií vlevo, kterou holčička absolvovala 3 týdny po narození. Byl proveden statický scintigram obou ledvin z přední a zadní projekce, oba scintigramy na 500 000 impulzů. Pro zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace následoval SPECT (3°/20 sekund, 128 x 128 matrice). Aplikovaná aktivita činila 40 MBq 99mTc-DMSA i.v. Vyšetření zjistilo absenci akumulace renotropního radiofarmaka 99mTc-DMSA v horní moietě ren duplex vlevo. Kresba parenchymu dolní moiety ren duplex vlevo byla homogenní, bez známek redukce parenchymu. Pravá ledvina měla normální nález. Závěr vyšetření zněl – afunkční horní moieta ren duplex vlevo. Dívenka o několik měsíců později podstoupila chirurgický výkon, při kterém byla provedena levostranná horní heminefrektomie. 


Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA

Za 2,5 hodiny po i.v. aplikaci 40 MBq 99mTc-DMSA se zobrazily obě ledviny, které jsou obvyklé lokalizace. Absence akumulace renotropního radiofarmaka v horní moietě ren duplex vlevo. Kresba parenchymu dolní moiety ren duplex vlevo byla homogenní, bez známek redukce parenchymu. Pravá ledvina měla normální nález. Závěr: afunkční horní moieta ren duplex vlevo. Obr. 1: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA. Zadní projekce.

/ Obr. 1: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA. Zadní projekce. /Obr. 2: SPECT ledvin.

/ Obr. 2: SPECT ledvin. /Obr. 3: SPECT ledvin, koronární řezy.

/ Obr. 3: SPECT ledvin, koronární řezy. /Obr. 4: SPECT ledvin, transverzální řezy.

/ Obr. 4: SPECT ledvin, transverzální řezy. /Obr. 5: SPECT ledvin, sagitální řezy, pravá ledvina.

/ Obr. 5: SPECT ledvin, sagitální řezy, pravá ledvina. /Obr. 6: SPECT ledvin, sagitální řezy, levá ledvina.

/ Obr. 6: SPECT ledvin, sagitální řezy, levá ledvina. /

 

Závěr

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA umožnila posoudit relativní funkci horní moiety ren duplex vlevo a následně umožnila provést levostrannou horní heminefrektomii pro afunkčnost horní moiety.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oddělení nukleární medicíny
primář: Doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové


kontakt na autora:
jiri.dolezal@fnhk.cz

   

zobrazit předchozí kazuistiku

zobrazit následující kazuistiku

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software