KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  NEFROLOGIE A UROLOGIE  -  kazuistika NEF-44 ze dne 10.04.2013
 

Stanovení relativní funkce pravé ledviny u pacienta po opakovaných pyeloplastikách pro stenózu pyeloureterálního přechodu pomocí scintigrafie s 99mTc-DMSA

doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Hradec Králové


Anamnéza

57letý muž, opakovaně podstoupil pyeloplastiku pro stenózu pyeloureterálního přechodu a prodělal několik pyelonefritid pravé ledviny. Na ultrasonografickém vyšetření ledvin byla popsána redukce parenchymu pravé ledvina a dilatace jejího dutého systému. Pacient byl odeslán na statickou scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA s cílem posoudit relativní funkci pravé ledviny a stav jejího parenchymu. Byl proveden statický scintigram obou ledvin z přední a zadní projekce, oba scintigramy na 500 000 impulzů. Pro zvýšení senzitivity, specificity a upřesnění prostorové lokalizace následoval SPECT (3°/20 sekund, 128 x 128 matrice). Aplikovaná aktivita činila 200 MBq i.v. Vyšetření zjistilo významnou redukci parenchymu pravé ledviny. Relativní korová tubulární funkce pravé ledviny činila 26 %. Levá ledvina měla normální nález. Závěr vyšetření zněl – významná redukce parenchymu pravé ledviny. Vzhledem k tomu, že relativní funkce pravé ledviny činila ještě 26 % byl zaveden stent. 


Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA

Za 2,5 hodiny po i.v. aplikaci 200 MBq 99mTc-DMSA se zobrazily obě ledviny, které jsou obvyklé lokalizace. Parenchym pravé ledviny byl redukován, relativní korová tubulární funkce činila 26 %. Index korové tubulární funkce levé a pravé ledviny byl 4,77 (levá 6,25, pravá 2,17). Levá ledvina normální nález. Závěr: redukce parenchymu pravé ledviny. Obr. 1: Indexy korové tubulární funkce a relativní korová tubulární funkce.

/ Obr. 1: Indexy korové tubulární funkce a relativní korová tubulární funkce. /Obr. 2: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, zadní projekce na 500 000 imp.

/ Obr. 2: Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA, zadní projekce na 500 000 imp. /Obr. 3: SPECT ledvin.

/ Obr. 3: SPECT ledvin. /Obr. 4: SPECT ledvin, koronární řezy.

/ Obr. 4: SPECT ledvin, koronární řezy. /Obr. 5: SPECT ledvin, transverzální řezy.

/ Obr. 5: SPECT ledvin, transverzální řezy. /Obr. 6: SPECT ledvin, sagitální řezy, pravá ledvina.

/ Obr. 6: SPECT ledvin, sagitální řezy, pravá ledvina. /Obr. 7: SPECT ledvin, sagitální řezy, levá ledvina.

/ Obr. 7: SPECT ledvin, sagitální řezy, levá ledvina. /

 

Závěr

Statická scintigrafie ledvin s 99mTc-DMSA doplněná o SPECT umožnila posoudit relativní funkci hydronefroticky změněné pravé ledviny, což umožnilo stanovit další strategii léčby pacienta.

Pracoviště:


Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oddělení nukleární medicíny
primář: Doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové


kontakt na autora:
jiri.dolezal@fnhk.cz

   

zobrazit předchozí kazuistiku

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software