KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-112 ze dne 01.08.2008
 

Recidiva gastrinomu pankreatu

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Na bližší anamnestické a další údaje odkazuji na kazuistiku END-1.
Souhrn: 9. – 10. 7. 1998 jsme pomocí Octreoscanu diagnostikovali u tehdy 38 letého pacienta gastrinomy pankreatu (obr. 1 a obr. 2), což bylo potvrzeno histologickým vyšetřením dvou exstirpovaných tumorů (obr. 3).

Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v zadní a přední projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v zadní a přední projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr. č. 2: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 2: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Jedná se o rekonstruované obrazy tzv. „volume render“. V důsledku rotace detektoru kamery o 360 o vidíme postupnou rotaci jater, ledvin a patol. ložiska – na obr. vlevo nahoře je pohled na břicho zepředu, na obr.vpravo v druhé řadě shora je pohled na břicho zezadu a obr. vpravo dole pohled na břicho opět zepředu / 


Závěr: nález svědčí pro tumor s vysokou denzitou somatostatinových receptorů, v daném případě zřejmě o gastrinom. Doporučeno CT vyšetření k přesnější lokalizaci – tělo pankreatu?

10. 9. 1998 CT epi a mezogastria: dvě ložiska u nebo ve slinivce břišní.

21. 10. 1998 operace na chirurgickém oddělení:
Enukleace dvou kulovitých tumorů o průměru 35 a 25 mm (obr.3). Jedná se o endokrinní neoplazii pankreatu – gastrinoma pancreatis duplex – u níž z morfologického obrazu nelze s jistotou předvídat biologické chování. Nádory je třeba považovat za potenciálně maligní.

Obr. č. 3: Morfologický vzhled chirurgicky odstraněných nádorů

/ Obr. č. 3: Morfologický vzhled chirurgicky odstraněných nádorů /Pacient po operaci v roce 1998 byl zcela bez obtíží, bez recidivy.
V roce 2007 se obtíže vrátily, na gastroskopii nález v horním GIT ne tak výrazný jako v roce 1998, ale jsou eroze i v sestupném duodenu. Po nasazení konzervativní terapie obtíže odezněly.
Provedeno CT vyšetření, kde náhodně zachycen tumor rekta. Potvrzen kolonoskopicky a histologicky. V tomto směru je nemocný zcela asymtomatický, s normální stolicí, bez anémie apod.
Recidiva gastrinomu na slinivce břišní nebyla shledána.
Laboratorně byla třikrát zvýšená hladina gastrinu. 

6. 8. 2007 byl odeslán na naši kliniku k potvrzení recidivy gastrinomu zatím v nejasné lokalizaci – vyšetření Octreoscanem
Po příslušné přípravě (podání laxativa, aby bylo možné odlišit radioaktivitu v patologické lézi a ve střevním obsahu) jsme provedli planární celotělovou scintigrafii (rychlost posunu lehátka s pacientem 5 cm/min.) za 5 a 24 hodin a tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha za 5 hodin po i.v. podání 110 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvoudetektorové tomografické kameře E.CAM firmy Siemens. Je patrná jednak fyziologická depozice radioaktivity v játrech, slezině, ledvinách a močovém měchýři a dále velmi kontrastní patologické ložisko zvýšené depozice na hranici epigastria a levého hypochondria. Dvě malá susp. ložiska ve střední čáře nad sebou (obr. 4, 5, 6, 7). Závěr: nález svědčí pro tumor s vysokou denzitou somatostatinových receptorů, v daném případě jde o recidivu gastrinomu, ve stejné lokalizaci jako v roce 1998 – tedy zřejmě opět v pankreatu. Dále dvě malá susp. ložiska ve střední čáře – v duodenu nebo jinde v horním GIT?Obr.č.4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr.č.4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 5 hod. po aplikaci OctreoScanu/
Obr.č.5: SPECT břicha 5 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.č.5: SPECT břicha 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. Horní řada: transverzální řezy, prostřední řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řezy/
Obr.6: SPECT břicha 5 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.6: SPECT břicha 5 hod. po aplikaci OctreoScanu. Horní řada: transverzální řezy, prostřední řada: sagitální řezy, dolní řada: koronální řezy/
Obr.7: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/ Obr.7: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu/Závěr:
Scintigrafické vyšetření Octreoscanem u 47 letého pacienta prokazuje recidivu gastrinomu (nebo gastrinomů) pankreatu (případně ještě v GIT) za 9 let po úspěšném chirurgickém odstranění dvou gastrinomů slinivky břišní.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.

kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software