KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-156 ze dne 30.1.2012
 

Karcinoid plic s četnými jaterními, kostními a střevními metastázami – lehká progrese


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika:
Na bližší anamnestické a další údaje odkazuji na kazuistiku Karcinoid plic s četnými jaterními, kostními a střevními metastázami - ONK-150.


Při scintigrafickém vyšetření pomocí Ocreoscanu jsme před čtyřmi měsíci prokázali mnohočetná patologická ložiska v játrech, plicích (největší ložisko vpravo bazálně a dorzálně, další drobná suspektní ložiska ve středním plicním poli vpravo, v obou hilech), ložisko v oblasti céka, v laterokaudální části sleziny, v levé části lebky.

Hned poté byla nasazena terapie Sandostatinem LAR 20 mg i.v. denně.


Vyšetření Octroscanem
Za 4 měsíce po prvním vyšetření byl nemocný odeslán ke kontrolnímu vyšetření k zhodnocení efektu terapie.
Po příslušné přípravě jsme provedli za 4 a 24 hod. planární celotělovou scintigrafii a tomografickou scintigrafii břicha (obr. 1, 2), za 24 hodin opět celotělovou scintigrafii (obr. 3) a tomografickou scintigrafii břicha (obr.4, 5) po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens. Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr.č.2: Tomografická (SPECT) scintigrafie břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č.2: Tomografická (SPECT) scintigrafie břicha 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Vlevo 3 D zobrazení, vpravo řezy transverzální, sagitální a koronární /Obr.č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu

/Obr.č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu /Obr.č.4: Tomografická (SPECT) scintigrafie břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu – 3 D

/Obr.č.4: Tomografická (SPECT) scintigrafie břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu – 3 D /Obr.č.5: Tomografická (SPECT) scintigrafie břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Řezy transverzální, sagitální a koronární

/Obr.č.5: Tomografická (SPECT) scintigrafie břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Řezy transverzální, sagitální a koronární /


 

Kromě fyziologické depozice radioaktivity v játrech, slezině, ledvinách, močovém měchýři a tlustém střevě pozorujeme mnohočetná patologická ložiska v obou jaterních lalocích, plicích (největší ložisko vpravo dorzobazálně), ložisko v oblasti céka, v laterokaudální části sleziny, v levé části lebky dorzobazálně.

Ve srovnání s vyšetřením před 4 měsíci je lehká progrese – o něco větší počet metastáz v játrech. 


Závěr:

Vyšetření Octreoscanem potvrzuje u 62 letého pacienta s karcinoidem plic mnohočetné metastázy v popsaných lokalizacích, oproti vyšetření před čtyřmi měsíci je o něco větší počet jaterních metastáz navzdory nasazené terapii Sandostatinem LAR.
  


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software