KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-157 ze dne 30.1.2012
 

Zobrazení diseminace neuroendokrinního karcinomu do mediastina
pomocí scintigrafie s 111In-pentetreotidem a SPECT/CT   


MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Oddělení nukleární medicíny
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK, Hradec Králové


Anamnéza

53letý pacient vyhledal lékaře pro hmatnou rezistenci na krku vpravo. Dle UZ se jednalo o lymfatickou uzlinu o rozměru 24 x 14 mm. Rezistence byla chirurgicky odstraněna. Histologicky se jednalo neuroendokrinní karcinom. Následná morfologická zobrazovací vyšetření (UZ, CT) nezjistila primární zdroj nádoru. Pacient dále absolvoval scintigrafii somatostatinových receptorů s 111In-pentetreotidem s cílem dokončit staging neuroendokrinního karcinomu a odhalit primární zdroj nádoru. Za 4 hodiny po i.v. aplikaci 111 MBq 111In-pentetreotidu byla provedena celotělová scintigrafie z přední a zadní projekce. Ta byla dále pro zvýšení sensitivity a upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí doplněna o SPECT/low dose CT dutiny hrudní a krku. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře Infinia (General Electric Medical Systems – GE MS) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera s funkcí infračerveného kopírování povrchu těla pacienta byla osazena kolimátory pro střední energie (300 keV). Hodnocení získaných dat bylo provedeno standardním vyhodnocovacím systémem Xeleris (GE MS). Scintigrafie doplněná o SPECT/low dose CT zobrazila několik lymfatických uzlin se zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v mediastinu pretracheálně a subkarinálně vpravo. Primární ložisko neuroendokrinního karcinomu nebylo prokázáno. Vzhledem k pozitivitě somatostatinových receptorů a diseminaci nádorového procesu byla nasazena léčba analogy somatostatinu.


Vyšetření

Scintigrafie somatostatinových receptorů s OctreoScanem® + SPECT/low dose CT dutiny hrudní a krku

Několik lymfatických uzlin se zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v mediastinu pretracheálně a subkarinálně vpravo. Jinde nebylo zastiženo ložisko tkáně s patologicky zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů. Závěr: metastázy neuroendokrinního karcinomu se zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů v lymfatických uzlinách v mediastinu. Primární ložisko neuroendokrinního karcinomu nebylo prokázáno.


Závěr

Scintigrafie doplněná o SPECT/low dose CT dutiny hrudní a krku s 111In-pentetreotidem odhalila diseminaci neuroendokrinního karcinomu do mediastina a prokázala vysokou koncentraci somatostatinových receptorů v těchto metastázách, což změnilo strategii další léčby pacienta a dovolilo pacientovi podat léčbu analogy somatostatinu. SPECT/low dose CT významně přispěl k upřesnění prostorové lokalizace nádorových lézí. Obr. 1. Celotělová scintigrafie hrudníku s 111In-pentetreotidem (OctreoScan)

/ Obr. 1. Celotělová scintigrafie hrudníku s
111In-pentetreotidem (OctreoScan®), přední projekce, 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka /Obr. 2. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny hrudní, transverzální řezy

/ Obr. 2. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny hrudní, transverzální řezy /Obr. 3. SPECT,CT a SPECT/CT dutiny hrudní, transverzální řezy

/ Obr. 3. SPECT,CT a SPECT/CT dutiny hrudní, transverzální řezy /Obr. 4. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny hrudní, koronární řezy

/ Obr. 4. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny hrudní, koronární řezy /Obr. 5. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny hrudní, sagitální řezy

/ Obr. 5. SPECT, CT a SPECT/CT dutiny hrudní, sagitální řezy /

 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

Kontakt na autora:

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
tel.: +420-495834552
fax.: +420-495834512
dolezal@fnhk.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software