KC SOLID s.r.o.
 




úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-182 ze dne 10.04.2013
 

Progrese bizarní metastázy v kosti a měkkých tkáních stehna

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika: 

NO: 56 letý muž léčící se pro spinocelulární karcinom levé plíce. 

Pro účely stagingu byl pacient odeslán ke scintigrafii skeletu. Celotělové scintigramy (obr.1) jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na tomografické scintilační kameře Symbia S firmy Siemens. Následně jsme zhotovili statické scintigramy hrudníku (obr.2).





Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci. /



Obr. č. 2: Cílená statická scintigrafie hrudníku v přední a zadní projekci.

/ Obr. č. 2: Cílená statická scintigrafie hrudníku v přední a zadní projekci. / 

 

Pozorujeme zvýšenou depozici radiofarmaka ve 3. žebru vpravo laterálně, ve sternu na přechodu těla a manubria, v proximální třetině levé stehenní kosti laterálně, mírně je zvýšená depozice v distální třetině levé stehenní kosti laterálně. Závěr: zvýšená osteoblastická aktivita ve výše uvedených lokalizacích, nález ve 3. žebru vpravo a levé stehenní kosti nejasné etiologie (pacient neguje trauma), vhodná korelace s vyšetřením jinou zobrazovací metodou. Nález ve sternu může být i fyziologická varianta. Doporučena včasná scintigrafická kontrola.

Za 3 měsíce po prvním vyšetření byl nemocný pneumonologem odeslán ke kontrolnímu vyšetření s tímto zdůvodněním: Pacient s lokálně pokročilým spinocelulárním karcinomem horního laloku levé plíce, s progresí po 3 cyklech chemoterapie 1. linie, podle kontrolního CT plic nově metastatická destrukce skeletu 3. žebra vpravo. 

Kontrolní scintigrafie skeletu
Celotělové scintigramy (obr.3) jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na hybridní tomografické scintilační kameře Symbia T2 firmy Siemens. 

Vyšetření jsme doplnili o cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku kombinovanou s CT
(obr. 3, 4).




Obr. č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.  Vpravo zaměřeno na ložisko v horní části levého stehna. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální.

/ Obr. č.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT.
Vpravo zaměřeno na ložisko v horní části levého stehna. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální. / 




Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na velké ložisko v horní části levého stehna. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na velké ložisko v horní části levého stehna. Řezy transverzální, řezy sagitální a řezy koronální. / 



Prokazujeme patologické ložisko zvýšené depozice radioaktivity nepravidelného tvaru v horní třetině levého stehna subtrochantericky postihující levý laterální okraj stehenní kosti a šířící se laterálně do měkkých tkání. Dále je ložisko zvýšené depozice radiofarmaka v laterální části epifýzy pravé tibie, v distální třetině levé stehenní kosti laterálně, v laterální části 3. žebra vpravo, v levé klíční kosti a v hřebeni pravé lopatky (spina scapulae), ve sternu na přechodu manubria a těla.
Závěr: patologické ložisko zvýšené osteoblastické aktivity nepravidelného tvaru v horní třetině levého stehna subtrochantericky postihující levý laterální okraj stehenní kosti a šířící laterálně do měkkých tkání. Ložisko zvýšené osteoblastické aktivity v laterální části epifýzy pravé tibie, v laterální části 3. žebra vpravo, v levé klíční kosti a v hřebeni lopatky (spina scapulae), ve sternu na přechodu manubria a těla.
Ve srovnání s vyšetřením před 3 měsíci došlo k progresi ložiska v levé stehenní kosti, ložisko v pravé tibii a v levé klíční kosti je nové.

Závěr:

V uvedeném případě opakovaná kostní scintigrafie v rozmezí tří měsíců prokazuje progresi nálezu, především bizarního metastatického ložiska postihujícího povrchovou část stehenní kosti a šířícího se do měkkých tkání levého stehna.






Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fnspo.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software