KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-183 ze dne 10.04.2013
 

Karcinoid s jaterními metastázami

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika: 

52 letý pacient. 
OA: hypertenze, chron. bronchitida, žilní insuficience, stav po CHCE. 
NO: Pacient s maligní obezitou, BMI 61. Přijat na chirurgické oddělení k provedení bariatrického výkonu. Splňuje kritéria pro chirurgickou léčbu obezity – sleeve resekci. 

Pacient přijat k plánované bariatrické operaci, peroperačně nález podezřelých ložisek v levém jaterním laloku (pravý jaterní lalok nepřístupný pohledu) – v levém laloku patrná steatoza a pět bělavých cirkulárních ložisek, největší o půrměru 1 cm. Odběr na histologii excizí dvou ložisek (1 cm v průměru a další ložisko 3x2 mm). Proto upuštěno od původního plánu sleeve resekce, provedena pouze diagnostická laparoskopie, odebrána histologie.
Kolonoskopie: četnější polypy tračníku velikosti do 10 mm, všechny sneseny EPE kličkou (makroskopicky možnost karcinoidu), časná léze v transverzu 4 mm, snesena kleštěmi. Histolog. vyš. polypů: adenom tubulární, adenom tubulovilosní.
CT břicha: v levém jaterním laloku při ventrál. kontuře hypodenzní ložisko velikosti 25x18 mm, vlevo od něj menší 7 mm ložisko. Pravá nadledvina s hypodenzním ložiskem velikosti asi 25 mm, charakteru nejspíše adenomu. V horním pólu levé ledviny korová cysta velikosti 25x16x27 mm. Kličky střevní a mesenteriální tuk bez patologie. Závěr: ložiska v levém laloku steatotických jater nejasné etiologie, bez jednoznačného primárního ložiska v břišní dutině.
Pátráno po původu tumoru, kolonoskopie a CT nevysvětluje blíže diagnostiku.

Histologické vyšetření excise z jater: metastáza dobře diferencovaného low grade neuroendokrinního karcinomu typu typického karcinoidu do jater. S přihlédnutím k imunofenotypu favorizováno origo tumoru v plicích. Jednoznačně však nelze vyloučit ani jiné orgány, zejména v oblasti portálního oběhu.
Pacient byl odeslán k vyšetření na naši kliniku. 

Scintigrafické vyšetření:

Po příslušné přípravě jsme po i.v. podání 150 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) na dvouhlavé tomografické kameře E.CAM firmy Siemens za 4 hodiny provedli planární celotělovou scintigrafii (obr. 1), za 24 hod. pak opět celotělovou scintigrafii (obr. 2) a cílenou tomografickou scintigrafii břicha (obr. 3-4).


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. 3: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu Horní 2 řady: transverzální řezy, prostřední řada: sagitální řezy, dolní 2 řady: koronární řezy.

/ Obr. 3: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu Horní 2 řady: transverzální řezy, prostřední řada: sagitální řezy, dolní 2 řady: koronární řezy. / Obr. 4: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu Horní řada: zleva doprava transverzální řez,  sagitální řez, koronární řez. Dolní řada: zleva doprava transverzální řez,  sagitální řez, koronární řez.

/ Obr. 4: SPECT břicha 24 hod. po aplikaci OctreoScanu Horní řada: zleva doprava transverzální řez, sagitální řez, koronární řez.
Dolní řada: zleva doprava transverzální řez, sagitální řez, koronární řez. / 
Na všech těchto scintigramech je patrná jednak fyziologická difuzní depozice radioaktivity v játrech, slezině, ledvinách, močovém měchýři, střevech. V játrech jsou vícečetná patologická ložiska. Také zjištěna další dvě ložiska: jedno pod levým jaterním lalokem těsně vpravo od střední čáry, další ložisko níže mezi ledvinami těsně vlevo od střední čáry. Nález odpovídá mnohočetným metastázám karcinoidu v játrech, dvě ložiska pod levým lalokem jaterním a v mesogastriu mohou být primárními nádorovými lézemi nejspíše v ileu.

Závěr:

Při plánované bariatrické operaci byly náhodně peroperačně zjištěny jaterní metastázy. Jak se histologicky potvrdilo, jednalo se o metastázy karcinoidu. Ty jsme potvrdili scintigrafickým vyšetřením Octreoscanem, navíc jsme s velkou pravděpodobností odhalili dosud nejasný primární tumor. Dvě ložiska mimo játra jsou nejspíše v ileu.

Poděkování:
Za spolupráci děkuji MUDr. Tamaře Kyselé z Onkologického centra J. G. Mendela v Novém Jičíně.


Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fnspo.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software