KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-25 ze dne 30.12.2003
 

Detekce metastáz ve slezině u pacienta s karcinoidem žaludku
pomocí scintigrafie s In-111 OctreoScanem


MUDr. Jiří Doležal
Odd. nukleární medicíny
 Fakultní nemocnice
 Hradec Králové


Anamnéza pacienta:
věk: 39 let.
pohlaví: muž
osobní anamnéza: běžné dětské nemoci

Nynější onemocnění:
39-letý pacient měl opakovanou melénu a hematemezu. Byla provedena gastroskopie, kde byl v žaludku nalezen tumor, která byl histologicky verifikován jako karcinoid. Na CT byl zjištěn objemný tumor v oblasti sleziny a kaudy pankreatu s intimním vztahem k hornímu pólu levé ledviny. Odpad 5-hydroxy-indoloctové kyseliny v moči byl 43 mmol/l (norma 10-50 mmol/l). Pro dokončení stagingu byla provedena celotělová scintigrafie + SPECT dutiny břišní a hrudní s In-111 OctreoScanem. 
Na scintigrafii a emisní tomografii byla zjištěna mnohočetná splývající ložiska patologicky zvýšené koncentrace somatostatinových receptorů 
v parenchymu sleziny + ložisko patologicky zvýšené koncentrace somatostatinových receptorů v žaludku a v oblasti hilu sleziny dorsálně. Nález byl hodnocen jako ložiska karcinoidu. Byla provedena resekce žaludku 3.1.2003. Metastázy karcinoidu v slezině a pankreatu byly hodnoceny jako inoperabilní. Následně u pacienta byla zahájena chemoterapie. 


Scintigrafické vyšetření:

Scintigrafie s In-111 OctreoScanem byla provedena 19.12.2002

Radiofarmakum: Dávka: 110 MBq In-111 OctreoScan (přípravek OctreoScan, Malinckrodt Medical B.V.)  intravenózně.

Příprava: Pacient byl před vyšetřením řádně hydratován. Jinak bez přípravy. 

Vybavení:
Pro vyšetření jsme použily digitální, dvouhlavou rotační gamakameru VariCam s tunelovým gantry, infračerveným body contouringem, celotělovým posunem a velkým zorným polem (540 mm x 400 mm). Kolimátor jsme zvolili pro střední energie. Fotopík byl 173 a 245 keV 
s energetickým okénkem 10%. Akviziční matrix byla word 128 x 128.

Zobrazovací postup: Za 4 hodiny po i.v. aplikaci radiofarmaka jsme provedli celotělovou scintigrafii v přední a zadní projekci s kontinuálním posunem rychlostí 7 cm za minutu, na kterou jsme navázali statickou scntigrafií břicha na 500 000 impulzů v přední a zadní projekci. Poté byl zhotoven SPECT dutiny břišní a hrudní s projekcemi po 3 , tj. 60 zastávek na každou hlavu gamakamery. Každá projekce trvala 45 sekund. 
Za 24 hodin po i.v. aplikaci radiofarmaka jsme provedli statickou scintigrafii břicha v přední a zadní projekci na 500 000 impulzů a SPECT dutiny břišní se stejnými akvizičními parametry jako za 4 hodiny po aplikaci.

Vyhodnocení:
Vyhodnocení celotělové scintigrafie, statické scintigrafie a emisní tomografie (SPECT) jsme provedli na standardním vyhodnocovacím zařízení Xpert-Pro. Veškerá obrazová data jsme zálohovali na magneto-optické disky a také jsme vytvořili hard-copy na laserové tiskárně. Zálohování obrazových dat na magneto-optických mediích nám umožnilo provést zpětnou analýzu scintigrafií a emisních tomografií. 

Výsledek scintigrafie:
Na scintigrafii a emisní tomografii byla zjištěna mnohočetná splývající ložiska patologicky zvýšené koncentrace somatostatinových receptorů v parenchymu sleziny + ložisko patologicky zvýšené koncentrace somatostatinových receptorů v žaludku a v oblasti hilu sleziny dorsálně.


Obrázek č.1 - Celotělová scintigrafie za 4 hodiny po i.v. aplikaci 110 MBq In-111 Octreoscanu. Přední projekce.

Obrázek č. 2 - Celotělová scintigrafie za 4 hodiny po i.v. aplikaci 110 MBq In-111 Octreoscanu. Zadní projekce.

 
/Obrázek č.1 - Celotělová scintigrafie za 4 hodiny po i.v. aplikaci 110 MBq In-111 Octreoscanu. Přední projekce. Na scanu je patrná patologicky zvýšená akumulace OcteroScanu v oblasti sleziny. Karcinoid žaludku a jeho mnohočetné metastázy ve slezině./ 
 
/Obrázek č. 2 - Celotělová scintigrafie za 4 hodiny po i.v. aplikaci 110 MBq In-111 Octreoscanu. Zadní projekce. Na scanu je patrná patologicky zvýšená akumulace OcteroScanu v oblasti sleziny. Karcinoid žaludku a jeho mnohočetné metastázy ve slezině./ 
Obrázek č. 3 - Statická scintigrafie břicha za 22 hodin po i.v. aplikaci 110 MBq In-111 OcteoScanu. Přední projekce.

Obrázek č. 4 - Statická scintigrafie břicha za 22 hodin po i.v. aplikaci 110 MBq In-111 OcteoScanu. Zadní projekce.

 
/Obrázek č. 3 - Statická scintigrafie břicha za 22 hodin po i.v. aplikaci 110 MBq In-111 OcteoScanu. Přední projekce. Patologická akumulace OctreoScanu v oblasti sleziny. Za povšimnutí stojí fyziologická akumulace radiofarmaka v ledvinách, která přetrvává i za 22 hodin./
 
/Obrázek č. 4 - Statická scintigrafie břicha za 22 hodin po i.v. aplikaci 110 MBq In-111 OcteoScanu. Zadní projekce. Patologická akumulace OctreoScanu v oblasti sleziny./
Obrázek č. 5 - Jednofotonová emisní tomografie (SPECT) dutiny břišní za 4 hodiny po i.v. aplikaci 110 MBq In-111 OctreoScanu.

Obrázek č. 6 - SPECT dutiny břišní za 4 hodiny po i.v. aplikaci 110 MBq In-111 OctreoScanu.

 
/Obrázek č. 5 - Jednofotonová emisní tomografie (SPECT) dutiny břišní za 4 hodiny po i.v. aplikaci 110 MBq In-111 OctreoScanu. Ložisko zvýšené aktivity (označené značkou) je tvořeno karcinoidem v žaludku. Transverzální řez./
 
/Obrázek č. 6 - SPECT dutiny břišní za 4 hodiny po i.v. aplikaci 110 MBq In-111 OctreoScanu. Ložisko zvýšené aktivity (označené značkou) je tvořeno karcinoidem v žaludku. Koronární řez./
Obrázek č. 7 - SPECT dutiny břišní za 4 hodiny po i.v. aplikaci 110 MBq In-111 OctreoScanu.

 
/Obrázek č. 7 - SPECT dutiny břišní za 4 hodiny po i.v. aplikaci 110 MBq In-111 OctreoScanu. Ložisko zvýšené aktivity (označené značkou) je tvořeno karcinoidem v žaludku. Sagitální řez./

Obrázek č. 8 - SPECT dutiny břišní za 4 hodiny po i.v. aplikaci 110 MBq In-111 OctreoScanu.
 
/Obrázek č. 8 - SPECT dutiny břišní za 4 hodiny po i.v. aplikaci 110 MBq In-111 OctreoScanu. Mnohočetná, splývající ložiska zvýšené aktivity v slezině a ložisko v oblasti hilu sleziny dorsálně. Metastázy karcinoidu ve slezině a v kaudě pankreatu. Koronární řezy./Obrázek č. 9 - SPECT dutiny břišní za 4 hodiny po i.v. aplikaci 110 MBq In-111 OctreoScanu.
 
/Obrázek č. 9 - SPECT dutiny břišní za 4 hodiny po i.v. aplikaci 110 MBq In-111 OctreoScanu. Mnohočetná, splývající ložiska zvýšené aktivity v slezině a ložisko v oblasti hilu sleziny dorsálně. Metastázy karcinoidu ve slezině a v kaudě pankreatu. Transverzální řezy./Obrázek č. 10 - SPECT dutiny břišní za 4 hodiny po i.v. aplikaci 110 MBq In-111 OctreoScanu.
 
/Obrázek č. 10 - SPECT dutiny břišní za 4 hodiny po i.v. aplikaci 110 MBq In-111 OctreoScanu. Mnohočetná, splývající ložiska zvýšené aktivity v slezině a ložisko v oblasti hilu sleziny dorsálně. Metastázy karcinoidu ve slezině a v kaudě pankreatu. Sagitální řezy./Diskuse:

Scintigrafie s In-111 OctreoScanem umožňuje detekovat tkáň se zvýšenou koncentrací somatostatinových receptorů, v našem případě karcinoid. 
Na rozdíl od CT, kde jsou popisovány morfologické změny, tak scintigrafie somatostatinových receptorů představuje funkční zobrazení. 
Určitou nevýhodou scintigrafie s In-111 OctreoScanem je jeho vylučování ledvinami, kdy aktivita v ledvinách je přítomna i na pozdním scanu za 22 hodin a činí tuto oblasti i na emisní tomografii hůře přehlednou. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
oddělení  nukleární medicíny
přednosta: MUDr. ing. Jaroslav Vižďa
Sokolská ul. 581
500 05 Hradec Králové

kontakt na autora:
E-mail: dolezal@fnhk.cz
Tel.: 49-5832337
Fax.: 49-5833297

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software