Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Nádorová duplicita, metastatický karcinoid, další progrese při druhém kontrolním scintigrafickém vyšetření

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika:
K podrobným údajům odkazuji na kazuistiky ONK-222 a ONK-249
NO: 65letý pacient s nádorovou duplicitou – histologicky verifikovaným spinocelulárním karcinomem hlasivky a metastatickým karcinoidem s postižením jater a pankreatu a s nejasným primárním nádorem.

Odeslán onkologem k vyšetření Octreoscanem k posouzení rozsahu onemocnění. Na základě výsledku tohoto vyšetření bylo rozhodnuto o léčbě Sandostatinem. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha s částí pánve za 5 hod. a 24 hod. (obr. 1-2) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). 


Obr.č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku, vpravo dole zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 5 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku, vpravo dole zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. /
Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vlevo nahoře SPECT, vlevo uprostřed CT, vlevo dole fúze obrazů, zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. Vpravo nahoře SPECT, vpravo uprostřed CT, vpravo dole fúze obrazů, zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vlevo nahoře SPECT, vlevo uprostřed CT, vlevo dole fúze obrazů, zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu.
Vpravo nahoře SPECT, vpravo uprostřed CT, vpravo dole fúze obrazů, zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.Závěr: čtyři ložiska se zvýšenou depozicí radioaktivity v pravém a levém jaterním laloku, další ložisko v břiše v pravém mesogastriu. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v této lokalizaci - pro přítomnost metastáz neuroendokrinního nádoru.

Za 15 měsíců byl nemocný odeslán onkoložkou ke kontrolnímu scintigrafickému vyšetření. V tomto mezidobí je léčen Sandostatinem. Dochází k elevaci hladiny chromograninu A v séru a kyseliny vanilmandlové v moči. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha s částí pánve za 4 a 24 hod. (obr. 3-8) po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).  Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku, vpravo dole zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku, vpravo dole zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / 
Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – vlevo za 4 hod., vpravo za 24 hod.

/ Obr. č. 5: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – vlevo za 4 hod., vpravo za 24 hod. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / 
Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. Zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / 
Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.
Vpravo nahoře fúze SPECT a CT, vlevo uprostřed SPECT, vlevo dole CT. Zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. / 
Popis: Několik ložisek patologické akumulace radiofarmaka v játrech, diferencovat lze: rozsáhlé kontrastní ložisko v S2, centrálně fotopenické v S8-4, dvě ložiska v S6, ložisko v S8/7, dvě ložiska v S5, 2-3 susp. ložiska subkapsulárně dorzálně v oblasti pravého laloku. Další ložisko je patrno v oblasti pravého mesogastria při střevní kličce. Závěr: ložiska se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů svědčící pro metastázy neuroendokrinního tumoru v játrech, ložisko v pravém mesogastriu. Od vyšetření před 15 měsíci se nález jeví na scintigramech v mírné progresi.

Za dalších 13 měsíců byl znovu odeslán onkoložkou k dalšímu kontrolnímu scintigrafickému vyšetření vzhledem k výrazné nesnesitelné kožní toxicitě terapie Roferonem a Sandostatinem. Uvažuje se o strategii další terapie – regrese? stacionární stav? 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT břicha s částí pánve za 4 a 24 hod. po i.v. podání 220 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). Prezentovány scintigramy za 24 hod. po aplikaci (obr. 9-11).Obr. č. 9: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 9: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – 2x s různou modulací obrazů. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. / Obr. č. 10: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku, vpravo dole zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku.

/ Obr. č. 10: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku, vpravo dole zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku. / Obr. č. 11: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku, vpravo dole zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu.

/ Obr. č. 11: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru.
Vpravo nahoře zaměřeno na ložisko v pravém jaterním laloku, vpravo dole zaměřeno na ložisko v pravém mesogastriu. / Dochází k fyziologické depozici radioaktivity v játrech (difuzně), slezině, v obou ledvinách a moč. měchýři, ve střevech. Dále jsou za 5 i 24 hod. patrná vícečetná patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity v obou jaterních lalocích (jedno z nich v pravém laloku je velké a centrálně fotopenické) a ložisko v pravém mesogastriu. Závěr: patologická ložiska se zvýšenou depozicí radioaktivity v obou jaterních lalocích (jedno z nich v pravém laloku je velké a centrálně fotopenické) a ložisko v pravém mesogastriu. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů v této lokalizaci. Oproti poslednímu vyš. před 13 měsíci se ložisko v pravém laloku zvětšilo, taktéž popisovaná fotopenická oblast je větší.

Závěr:

U 65letého muže jsme pomocí tří vyšetření Octreoscanem po průkazu mnohočetných jaterních metastáz a ložiska v pravém mesogastriu (zřejmě primární neuroendokrinní nádor ve střevě) prokázali při vyšetření za 15 měsíců mírnou progresi a za dalších 13 měsíců opětovnou progresi nádorových ložisek.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz, havel.martin@gmail.com


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz