Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Neuroendokrinní tumor neznámé primární lokalizace s mnohočetnými metastázami

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA,
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika: 
74letá žena. 
Nemocná s anamnézou střevní obstrukce, zjištěn rozsáhlý útvar mezi křížovou kostí a střevem, uzlinový syndrom, po operačním zákroku – laparoskopické sigmoideostomii k zajištění střevní pasáže a biopsii uzlin z pánve, histologicky neuroendokrinní tumor G1, Ki67 cca 2 %.

Onkoložkou byla odeslána ke scintigrafickému vyšetření k průkazu somatostatinových receptorů před možným nasazením terapie analogy somatostatinu.

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku, břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 a 24 hod. (obr. 1-14).


Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr.č.2: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v krčním obratli.

/ Obr.č.2: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v krčním obratli.
Obr.3: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v krční uzlině vlevo.

/ Obr.3: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v krční uzlině vlevo. / Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v hrudním obratli.

/ Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v hrudním obratli. / Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v myokardu.

/ Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v myokardu. / Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve sternu.

/ Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve sternu. / Obr. č. 7: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravé hýždi.

/ Obr. č. 7: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pravé hýždi. / Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v uzlině vpravo parailicky.

/ Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v uzlině vpravo parailicky. / Obr. č. 9: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levé hýždi.

/ Obr. č. 9: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levé hýždi. / Obr. č. 10: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pánvi před kostrčí.

/ Obr. č. 10: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pánvi před kostrčí. / Obr. č. 11: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pánvi před kostrčí.

/ Obr. č. 11: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v pánvi před kostrčí. / Obr. č. 12: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v uzlině vlevo parailicky.

/ Obr. č. 12: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v uzlině vlevo parailicky. / 
Obr. č. 13: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v uzlině vlevo parailicky.

/ Obr. č. 13: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v uzlině vlevo parailicky. / 
Obr. č. 14: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v uzlině vpravo parailicky.

/ Obr. č. 14: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v uzlině vpravo parailicky. / Závěr: Prokazujeme mnohočetná patologická ložiska se zvýšenou depozicí radioaktivity ve skeletu (páteř, sternum, pánev, horní části stehenních kostí), v mnoha uzlinách (na krku, paraaortálně, parailicky), v hýždích, před dolní částí kostrče, v myokardu. Nález svědčí pro přítomnost tkáně se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů, tedy pro metastázy neuroendokrinního tumoru.  


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz