Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Scintigrafie skeletu pacienta s karcinoidem s mnohočetnými metastázami ve skeletu a játrech – progrese kostních metastáz

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., RNDr. Vojtěch Ullmann
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Úvod:
Kazuistika pacienta uvedena již dříve - ONK-72 a ONK-77. U 65 leté nemocného jsme scintigraficky prokázali mnohočetná metastatická ložiska karcinoidu v játrech a ve skeletu, bez zjištění primárního zdroje nádoru.

Leden 2007 scintigrafie skeletu: byla provedena celotělová scintigrafie po i.v. podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical). Celotělové scintigramy (obr.1) jsme provedli na dvouhlavé tomografické scintilační kameře Symbia S firmy Siemens. Je poněkud nehomogenní distribuce radioindikátoru v dorzálních i ventrálních částech žeber, v páteři, vyšší osteoblastická aktivita ve sternu, acromion pravé lopatky, levém ramenním kloubu, mandibule, sedacích kostech. Ledviny jen nepatrně naznačeny.


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci /

Po scintigrafii skeletu byly na rtg páteře a lopatky zjištěny pouze degenerativní změny.

Přesně za půl roku, v červenci 2007 byla provedena celotělová scintigrafie skeletu po i.v. podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical). Celotělové scintigramy (obr.2) jsme provedli na dvouhlavé tomografické scintilační kameře E-CAM firmy Siemens. Jsou patrná mnohočetná patol. ložiska zvýšené osteoblastické aktivity v krční a hrudní páteři, žebrech, sternu, lebce, ramenních kloubech, pánvi. Ledviny jen nepatrně naznačeny. Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci /


Závěr:
Nález na prvních scintigramech skeletu v lednu 2007 jsme hodnotili jako tzv. superscan, jenž bývá patrný při mnohočetných kostních metastázách. Při kontrolní scintigrafii skeletu pak je jednoznačná progrese kostních metastáz.


Poděkování:
Za spolupráci děkuji MUDr. Maryle Mendrekové z Onkologického centra J. G. Mendela v Karviné.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autory: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz,

vojtech.ullmann@fnspo.cz

 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz