KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-276 ze dne 21.01.2019
 

Generalizovaný neuroendokrinní tumor s metastázami ve skeletu, játrech, lymfatických uzlinách, kontrolní vyšetření


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Martin Havel
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika: Bližší údaje – kazuistika ONK-263.
69letá žena byla vyšetřována pro vertebrogenní obtíže. Byla zjištěna četná patologická ložiska jater charakteru metastáz, na CT výrazně difuzně nehomogenní struktura charakteru osteoplastických metastáz. Na scintigrafii skeletu jsme prokázali mnohočetné kostní metastázy (obr. 1)Obr.1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci.

/ Obr.1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci. /

a pomocí Octreoscanu mnohočetná ložiska patologicky zvýšené akumulace somatostatinových receptorů ve skeletu, v játrech a v lymfatické uzlině paraaortálně, ukazující generalizaci neuroendokrinního
tumoru (obr. 2).Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.č.2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

Za devět měsíců po prvním scintigrafickém vyšetření pomocí značeného pentetreotidu (Otreoscanu) byla nemocná odeslána onkoložkou ke kontrolnímu vyšetření. 

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia Intevo firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku, břicha a pánve kombinovanou s CT (obr. 3-8).Obr.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr.3: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci 4 (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT se zaměřením na jaterní ložisko - vpravo nahoře - a na metastázu v proximální části pravé pažní kosti - vpravo dole - 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 4: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci a fúze SPECT/CT se zaměřením na jaterní ložisko - vpravo nahoře - a na metastázu
v proximální části pravé pažní kosti - vpravo dole - 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 
Obr. č. 5

 / Obr. č. 5 / Obr. č. 6

/ Obr. č. 6 /Obr. č. 7

/ Obr. č. 7 /Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Patrná mnohočetná ložiska ve skeletu, játrech, lymfatických uzlinách. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 5 - 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Patrná mnohočetná ložiska ve skeletu, játrech, lymfatických uzlinách. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Na scintigramech pozorujeme mnohočetná ložiska patologicky zvýšené akumulace radioaktivity a to:
- ve skeletu - mnohočetná ložiska v celém průběhu páteře, několika žebrech oboustranně, sternu, obou lopatkách, pánvi, obou pažních a stehenních kostech
- v měkkých tkáních - v hypodenzním ložisku levého laloku jater (vel. 48 mm), v patologicky zvětšené lymfatické uzlině paraaortálně vlevo (vel. 22 mm) ve výši L1/2, v hypodenzním okrsku při levém laloku štítné žlázy dorzálně (v.s. lymfatická uzlina) vel. 13 mm. Dále uzlina paraaortálně vlevo vel. 16 mm ve výši L2/3 bez zvýšené akumulace radiofarmaka. 
Závěr: Patologický scintigram - detekujeme mnohočetná ložiska patologicky zvýšené akumulace somatostatinových receptorů ve skeletu, v játrech a v lymfatické uzlině paraaortálně a v ložisku při levém laloku štítné žlázy, ukazující generalizaci neuroendokrinního tumoru. Ve srovnání s předchozím vyšetřením před devíti měsíci se aktivita ložisek jeví nižší.

Závěr:
Scintigrafií skeletu a scintigrafickým vyšetřením pomocí indiem značeného octreotidu znovu potvrzujeme generalizaci neuroendokrinního nádoru ve skeletu, játrech a lymfatické uzlině. Oproti předchozímu vyšetření se aktivita ložisek jeví nižší. 
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autory:
otakar.kraft@fno.cz  , martin.havel@fno.cz

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software