KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-323 ze dne 23.01.2021
 

Neuroendokrinní tumor plíce s uzlinovými, kostními a plicní metastázou, susp. ve štítné žláze, možná nádorová duplicita v prsu


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:
Bližší údaje v kazuistice ONK-301 a ONK-309.
NO: nyní 51letá žena prodělala v červenci 2017 lobektomii horního laloku pravé plíce pro typický neuroendokrinní nádor G1, Ki67 15-20 %, s pozitivními uzlinami, pT1bN2Mx.
1,5 měsíce po proběhlé operaci odeslala pacientku onkoložka ke scintigrafickému vyšetření. 

Scintigrafie Octreoscanem:
Závěr:
Prokazujeme kostní metastázy v proximální části levé pažní kosti, v pravé kosti kyčelní, atypický nález v solitárním pravém laloku štítné žlázy (stav po levostranné lobektomii). 

Nasazena adjuvantní onkologická léčba, dochází však k elevaci hladiny chromograninu v séru.

16 měsíců po prvním vyšetření byla nemocná onkoložkou odeslána ke kontrolnímu vyšetření. 

Scintigrafie Octreoscanem:

Závěr: mnohočetná patologická ložisko se zvýšenou hustotou somatostatinových receptorů na krku vpravo v těsném kontaktu s laryngotracheálním přechodem nejspíše v pravém laloku štítné žlázy, v hlavici levé kosti pažní, v pravé plíci dorzálně, v jednom levostranném žebru ventrolaterálně, v lopatě kosti kyčelní vpravo, v kosti sedací vlevo. 
Nález svědčí pro metastázy neuroendokrinního tumoru. Ve srovnání s vyšetřením před 16 měsíci progrese nálezu.

Za další čtyři měsíce po předchozím vyšetření byla pacientka poslána onkoložkou k dalšímu vyšetření poté, co byla před třemi měsíci zahájena léčba somatulinem.

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia Intevo firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku, pánve a distální části břicha kombinovanou s CT (obr. 1-10).


Obr.č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 a  24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT.  Zaměřeno na ložisko v proximální části levého humeru. Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v proximální části levého humeru. Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravé plíci dorzálně. Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravé plíci dorzálně. Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravém laloku štítné žlázy. Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravém laloku štítné žlázy. Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v jednom levostranném žebru ventrolaterálně. Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v jednom levostranném žebru ventrolaterálně. Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT.  Zaměřeno na ložisko v pravém prsu. Na ldCT několik hyperdenzních ložisek. Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravém prsu. Na ldCT několik hyperdenzních ložisek. Vyšetření 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT.  Zaměřeno na ložiska v pánvi. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložiska v pánvi. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT.  Zaměřeno na ložisko v pravé plíci a v levé pažní kosti. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v pravé plíci a v levé pažní kosti. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT.  Zaměřeno na ložisko v lopatě kosti kyčelní vpravo. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v lopatě kosti kyčelní vpravo. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT.  Zaměřeno na ložisko v  levé kosti sedací. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 10: Fúze obrazů SPECT a CT. Zaměřeno na ložisko v levé kosti sedací. Vyšetření 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. / 


Závěr:
Jsou patrná mnohočetná patologická ložiska vyšší depozice radiofarmaka: na krku zřejmě v  pravém laloku štítné žlázy, v  hlavici levé pažní kosti, v  pravé plíci dorzálně, v  pravém prsu, v  jednom levostranném žebru ventrolaterálně, v  lopatě kosti kyčelní vpravo, v  levé kosti sedací. Na ldCT jsou anatomické koreláty popsaných akumulujících ložisek, v  pravém prsu je několik hyperdenzních ložisek.

Nález svědčí pro ložiska se zvýšenou denzitou somatostatinových receptorů, tedy pro metastázy neuroendokrinního nádoru. Nález je obdobný jako při vyš. před čtyřmi měsíci. Nyní je navíc akumulující ložisko v  pravém prsu (na ldCT je v  pravém prsu několik hyperdenzních ložisek) – vhodné doplnit USG a mamografii, může se jednat o nádorovou duplicitu.

 

Závěr:
Při opakovaném scintigrafickém vyšetření prokazujeme ve srovnání s  předchozím vyšetřením navíc akumulující ložisko v  pravém prsu, na ldCT je v  pravém prsu několik hyperdenzních ložisek. Může se jednat o nádorovou duplicitu.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software