KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-348 ze dne 06.03.2022
 

Neuroendokrinní tumor plíce s četnými kostními a plicními metastázami, progrese


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika: viz ONK-334

Nyní 74letý muž s plicním karcinoidem s kostními a plicními metastázami. 

Pneumoložkou byl po osmi a sedmi měsících po předchozích vyšetření (scintigrafie skeletu a Octreoscan) odeslán ke kontrolnímu vyšetření ke zhodnocení půlroční léčby somatostatinovými analogy. 

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia Intevo firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) hrudníku kombinovanou s CT za 4 a 24 hod. (obr. 1-9).


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie 4 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie 4 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr.č.2: Fúze SPECT/CT hrudníku 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levé klíční kosti a jejím okolí.

/ Obr. č. 2: Fúze SPECT/CT hrudníku 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levé klíční kosti a jejím okolí.
Obr. č. 3: Fúze SPECT/CT hrudníku 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve ventrokraniální části pravé plíce.

/ Obr. č. 3: Fúze SPECT/CT hrudníku 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve ventrokraniální části pravé plíce. / Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v lumen průdušnice.

/ Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v lumen průdušnice. / Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve sternu.

/ Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve sternu. / Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložiska v levém kostovertebrálním skloubení Th7.

/ Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložiska v levém kostovertebrálním skloubení Th7. / Obr. č. 7: Fúze SPECT/CT hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levé plíci laterálně.

/ Obr. č. 7: Fúze SPECT/CT hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levé plíci laterálně. / Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levé klíční kosti a jejím okolí.

/ Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v levé klíční kosti a jejím okolí. / Obr. č. 9: Fúze SPECT/CT hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko vpravo paratracheálně.

/ Obr. č. 9: Fúze SPECT/CT hrudníku 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko vpravo paratracheálně. / 


Závěr: mnohočetná patologická ložiska zvýšené depozice radioaktivity: v levé klíční kosti s postižením levého sternoklavikulárního skloubení a šířící se ventromediálně nad levým klíčkem a přecházející i retrosternálně za manubrium sterna vlevo, v uzlině v horním mediastinu paratracheálně vpravo, dále subkarinně uložená mediastinální uzlina dorzálně vpravo, mnohočetná kostní ložiska. Nově ložisko v levém plicním křídle v horním laloku laterálně a měkkotkáňový útvar v dorzální části lumen horního úseku trachey. 

Závěr:
Prokázali jsme mnohočetné metastázy neuroendokrinního tumoru plíce ve skeletu, v plicích a v průdušnici, dochází k progresi.  
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software