KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-350 ze dne 06.03.2022
 

Neuroendokrinní tumor terminálního ilea a céka s generalizací do jater a uzlin


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

NO: 57letá žena s neuroendokrinním tumorem terminálního ilea a vzestupného tračníku s generalizací do jater a lymfatických uzlin retroperitonea a mezenteria, u níž byla provedena pravostranná hemikolektomie. Histologicky byl potvrzen neuroendokrinní tumor G1, pT3 N1 M1. Klinicky návaly horka, flushe. 

Nemocná byla odeslána onkoložkou před rozhodutím o nasazení Somatulinu. 

Scintigrafie Octreoscanem 
Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT krku, hrudníku, břicha a pánve za 4 hod. a 24 hod. (obr. 1-9) po i.v. podání 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical). 


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 4 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. /Obr. č .2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v kraniolaterální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v kraniolaterální části pravého jaterního laloku.
Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v kaudální části pravého jaterního laloku bez zvýšené akumulace radiofarmaka, dle CT hypodenzní.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v kaudální části pravého jaterního laloku bez zvýšené akumulace radiofarmaka, dle CT hypodenzní. / Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v břiše aortokaválně v úrovni L2-L3.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v břiše aortokaválně v úrovni L2-L3. / Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Mírná akumulace radioindikátoru v lalocích štítné žlázy.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Mírná akumulace radioindikátoru v lalocích štítné žlázy. / Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko mesenteriálně v pravém mezogastriu.

/ Obr. č. 7: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko mesenteriálně v pravém mezogastriu. / Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v kraniolaterální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 8: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v kraniolaterální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku.

/ Obr. č. 9: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v levém jaterním laloku. / 


Závěr: mnohočetné metastatické postižení jater, z toho pouze ve dvou ložiscích v pravém a levém laloku je zvýšená hustota somatostatinových receptorů, ostatní jsou patrná jako hypodenzní na ldCT. Dále ložiska se zvýšenou denzitou somatostatinových receptorů v uzlinách v břiše aortokaválně a mesenteriálně vpravo. 

Závěr:
U 57leté pacientky s neuroendokrinním tumorem terminálního ilea a céka scintigraficky zjišťujeme metastatické postižení jater a uzlin. 
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software