KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-352 ze dne 18.07.2022
 

Scintigrafický průkaz tympanojugulárního paragangliomu


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA, MUDr. Gabriela Havlová
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika

NO: 38letá žena s tympanojugulárním paraganliomem, 
CTA mozku, HRCT pyramid: měkkotkáňová TU infiltrace baze lební vlevo v oblasti jugulárního bulbu s infiltrací pyramidy, středoušní dutiny a lehce mastoidů kaudálně. Osteolýza foramen jugulare a spodiny pyramidy. Kaudálně masa zasahuje k úrovni C1, kraniálně zasahuje lehce do oblasti epithympana, do masy jsou zavzaty středoušní kůstky, které jsou lehce usurovány. Kochlea a polkruhovité kanálky bez infiltrace. Patrná výrazná sklerotická reakce okcipitální kosti parasagitálně vlevo a pyramidy kaudálně, pyramida nehomogenní struktury s osteolýzou, hrot pyramidy se zachovalou konturací, f. lacerum bez osteolýzy. 
Canalis caroticus externus bez osteolýzy, v horizontálním a vertikálním průběhu vcelku zachován, jeví se jemná infiltrace perivaskulárně v petrosním úseku. 
TU infiltrace v rozsahu cca 24x27x21mm. Arteriální zásobení přes okcip. větev ACE vlevo, drobné větévky z a. pharyngea nelze vyloučit. V místě infiltrátu VJI gracilní, hypoplastický s. sigmoideus a s. transversus vlevo. Lehká defigurace kosti v dist. úseku s. sigmoideus vlevo. 
Na krku sférické LU, větší v regio coli II do vel. příčně do 13 mm. 
Závěr: Tu expanze baze lební vlevo s infiltrací b. jugularis, pyramidy a středoušní dutiny s charakterem v.s. tympanojugul. paragangliomu. 

MR pyramid: v pyramidě vlevo v oblasti hrotu směrem k f. lacerum a c. caroticus je průkazné časně se sytící ložisko charakteru pepř a sůl s T2 hyposignálem vel. 19x15mm, restrikce není výrazná, ale tkáň je mírně celulárně denzní. Sytí se poměrně časně, w/o fenomén není výrazný. Slizniční lemy ve sklípkovém systému levé pyramidy, bez restrikce v difuzi. Ložisko hrotu pyramidy svojí celularitou, rychlostí w/i a polohou odpovídá na prvním místě jugulárnímu chemodektomu (paragangliomu).

Nemocná s výše uvedenou diagnózou byla vzhledem k věku, možné dědičnosti a event. vícečetnému postižení a také k vyloučení generalizace odeslána lékařem ORL ke scintigrafickému vyšetření. 

Scintigrafie Octreoscanem 

Pomocí dvoudetektorové hybridní tomografické kamery Symbia T2 (SPECT/CT) firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie jsme provedli celotělovou scintigrafii a také cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) a CT a fúzi obrazů SPECT/CT hlavy, krku, hrudníku, břicha, pánve 5 hod. a 24 hod. (obr. 1-4) po i.v. podání 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical).  Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 5 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci. Vyšetření 5 hod. (vlevo) a 24 hod. (vpravo) po aplikaci radioindikátoru. /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – dvojí modulace obrazu. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Šipkou označeno ložisko v lebce vlevo.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci – dvojí modulace obrazu. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Šipkou označeno ložisko v lebce vlevo. / Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 5 hod. po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření břicha a pánve 5 hod. po aplikaci radiofarmaka. / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v lebce.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT – vyšetření 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na ložisko v lebce. / 

Pozorujeme okrsek patologicky zvýšené depozice radiofarmaka v oblasti baze lební vlevo - v oblasti pyramidy vlevo dle ldCT.
Závěr: Prokazujeme patologické ložisko zvýšené hustoty somatostatinových receptorů v oblasti pyramidy vlevo. Scintigraficky bez známek generalizace.

ORL závěr: vzhledem k nutnému rozsahu resekce a očekávaným pooperačním následkům je nyní indikován konzervativní postup.


Závěr:
U 38eté ženy se scintigraficky zobrazilo patologické ložisko zvýšené hustoty somatostatinových receptorů na bazi lební v oblasti pyramidy vlevo v místě popisovaného paragangliomu.  Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software