KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  ONKOLOGIE  -  kazuistika ONK-354 ze dne 18.07.2022
 

Neuroendokrinní tumor slepého střeva


doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity Kazuistika:

64letá žena. 
Před osmi roky operační zákrok – hemicolectomia l.dx., metastasectomia segmenti hepatis S4b, exstirpace LU paraduodenálně, histologicky neuroendokrinní tumor Grade 1 – z ilea, LU 5/13 pozit., pozit. biopsie z jater. 
Na jiném pracovišti 1,5 měsíce po operaci provedeno scintigrafické vyšetření s Octreoscanem: ložisko s vysokou hustotou somatostatinových receptorů kaudálně od duodena vel. 3,5x2 cm, další ložisko je možné v dolním pólu pravého jaterního laloku. Na MDT hodnoceno jako inoperabilní, navržena celková léčba analogy somatostatinu. Pacientka neakceptovala, dále dispenzarizace.

Nyní po osmi letech od operace pozitivní nález na mamografii a USG prsů oboustranně. CCB – vpravo v HKK 9 mm, vlevo HKK 5 mm – v obou zachycen neuroendokrinní tumor, Ki67 do 2 %, bez mitóz.
T.č. PD (progressive disease) v prsou, chromogranin A v normě.

Onkoložkou byla odeslána ke scintigrafickému vyšetření k zhodnocení rozsahu onemocnění před možným zahájením terapie analogy somatostatinu.

Scintigrafie Octreoscanem:
I. v. jsme aplikovali 190 MBq analogu somatostatinu značeného 111In (přípravek OctreoScan firmy Mallinckrodt Medical) a provedli pomocí hybridní tomografické scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens opatřené kolimátory pro střední energie planární celotělovou scintigrafii a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) břicha a pánve kombinovanou s CT za 4 a 24 hod. (obr. 1-8).


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 a 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. /Obr. č. 2: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko na rozhraní pravého a levého jaterního laloku.

/ Obr. č. 2: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko na rozhraní pravého a levého jaterního laloku.
Obr. č. 3: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v uzlině vpravo paraaortálně. V uzlině patrné kalcifikace.

/ Obr. č. 3: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v uzlině vpravo paraaortálně. V uzlině patrné kalcifikace. / Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve střevě – fyziologický nález.

/ Obr. č. 4: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve střevě – fyziologický nález. / Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve žlučníku – fyziologický nález.

/ Obr. č. 5: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko ve žlučníku – fyziologický nález./Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v distální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 6: Fúze SPECT/CT 4 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v distální části pravého jaterního laloku. / Obr. č. 7: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko na rozhraní pravého a levého jaterního laloku.

/ Obr. č. 7: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko na rozhraní pravého a levého jaterního laloku. / Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v distální části pravého jaterního laloku.

/ Obr. č. 8: Fúze SPECT/CT 24 hod. po aplikaci OctreoScanu. Zaměřeno na ložisko v distální části pravého jaterního laloku. /Závěr: 

Jsou patrná vícečetná ložiska vyšší depozice radiofarmaka (celkem tři) – jedno v distální části pravého laloku jaterního, další na rozhraní pravého a levého jaterního laloku a třetí v břiše v uzlině vpravo paraaortálně (v uzlině patrné kalcifikace). Jinak pozorujeme fyziologickou depozici radioindikátoru v játrech, slezině, ledvinách, močovém měchýři, střevech. Nález svědčí pro tři ložiska se zvýšenou denzitou somatostatinových receptorů, tedy pro metastázy NET.
Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software