KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-30 ze dne 27.12.2010
 

Výrazná regrese perfuzních poruch při léčbě oboustranné plicní embolizace


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika
86 letá žena
Kazuistika probrána již dříve (viz kazuistika: Rozsáhlá plicní embolie do obou plicních křídel PNE-22).

Kombinovanou perfuzní a ventilační scintigrafií jsme prokázali rozsáhlou oboustrannou plicní embolizaci (obr. 1). Na perfuzních scintigramech prokazujeme vícečetné, převážně segmentární perfuzní defekty v obou plicích. Na ventilačních scintigramech je patrná poměrně homogenní distribuce ventilace bez zjevných ventilačních defektů. Nález je vysoce pravděpodobný pro oboustrannou plicní embolii.Obr. č. 1: Perfuzně-ventilační scintigrafie plic

/Obr. č. 1: Perfuzně-ventilační scintigrafie plic/


Pacientka byla za hospitalizace léčena nízkomolekulárním heparinem se subjektivním zlepšovaním klinického stavu. 

Za týden po prvním scintigrafickém vyšetření byla před propuštěním z interní kliniky znovu odeslána na naši kliniku pro zhodnocení efektu podávané terapie.

Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic: 
Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležící pacientky 200 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře MB 9200 perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) v poloze nemocné vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacientky a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 2). 

Obr. č. 2: Perfuzně-ventilační scintigrafie plic sedm dní po prvním scintigrafickém vyšetření

/Obr. č. 2: Perfuzně-ventilační scintigrafie plic sedm dní po prvním scintigrafickém vyšetření/

Zjišťujeme vícečetné perfuzní defekty v obou plicních křídlech při normálních ventilačních scintigramech, což odpovídá vícečetným regionálním poruchám perfuze v obou plicích. Avšak srovnáním těchto scintigrafických nálezů se scintigramy zhotovenými před týdnem je jasně patrné, že došlo k významné, i když částečné regresi perfuzních poruch. 

Nemocná byla propuštěna z interní kliniky ve stabilizovaném stavu s nasazenou terapií Warfarinem. 


Závěr

U 86 leté ženy jsme poté, co jsme u ní pomocí kombinované perfuzní a ventilační scintigrafie plic potvrdili přítomnost rozsáhlé oboustranné plicní embolizace, opakovaným kombinovaným scintigrafickým vyšetření zjistili částečnou, avšak významnou regresi regionálních poruch perfuze. Toto zjištění svědčí pro úspěšnost prováděné antikoagulační terapie. Vzhledem k tomu, že mezi oběma vyšetřeními uplynul pouze týden, je možno téměř s jistotou očekávat další úpravu plicní perfuze.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software