KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-31 ze dne 10.6.2011
 

Oboustranná plicní embolizace - kombinace plicní perfuzní a ventilační scintigrafie


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny 
Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba


Kazuistika

77 letá pacientka 

OA: stav po CHCE a po hysterektomii pro chronické krvácení a anémii, stav po operaci katarakty, ICHS chron., stav po IM, hypertenze, léčila se pro sarkoidozu plic, DM na inzulinoterapii, deprese. 

NO: Pacientka spadla v tramvaji při prudším zabrzdění a způsobila si zlomeniny obou proximálních částí humerů. Následovala konzervativní terapie a rehabilitace. Za 4 týdny po tomto úraze byla hospitalizována pro dušnost a bolesti v oblasti horní hrudní apertury, bez hemoptýzy.

Doporučeno doplnit scintigrafii plic k vyloučení nebo potvrzení plicní embolizace.


Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic

Po značení MAA 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležící pacientky 150 MBq 99mTc MAA a provedli na planární scintilační kameře MB 9200 perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) v poloze pacientky vsedě kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacientky a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 1). 


Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře

/ Obr. č. 1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic na planární kameře.
Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů - ventilace /


 

Na perfuzních scintigramech prokazujeme vícečetné perfuzní defekty v obou plicních křídlech. Ventilační scintigrafie je bez patologického nálezu, bez regionálních ventilačních poruch. Nález svědčí pro oboustrannou plicní embolizaci.

Byl aplikován bolus 5000 j heparinu i.v., dále terapie nízkomolekulárním heparinem. Doporučen 3 denní klid, elevace končetin, bandáž.

Po 10 denní hospitalizaci byla pacientka propuštěna ve stabilizovaném stavu domů s nasazenou terapií Warfarinem.


Závěr
Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic u 77 leté pacientky potvrdila oboustrannou plicní embolii. Plicní embolie mohla vzniknout v souvislosti s úrazem a frakturou proximálních částí pažních kostí, které si způsobila 4 týdny před vznikem subjektivních obtíží.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D.
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba 


kontakt na autora: 
e-mail: otakar.kraft@fnspo.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software