Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Pleuropnemonie na ventilačně perfusním scanu

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
odd. nukleární medicíny
Klatovská nemocnice, a.s. 22 letý pacient přichází k vyšetření ventilace a perfuse pro zvýšenou hodnotu D dimeru, je hospitalizován pro pleuropnemonii l.dx. a lékař chce vyloučit akutní TEN ad pulm.
Na kombinovaném ventilačně perfusním scanu za použití generátoru 99mTc a kitu MAA firmy KC Solid a Kryptonového generátoru patrny ventilačně perfusní defekty v pravém dolním plic. poli a susp výpotek vpravo basálně nebo vyšší stav bránice vpravo – nález odpovídá dg. pleuropneumonie. Vyšetření vyloučilo možnost akutní TEN ad pulm.Obr. č. 1: Pleuropneumonie l.dx. na ventilačně perfusním scanu.

/ Obr. č. 1: Pleuropneumonie l.dx. na ventilačně perfusním scanu. /

Pracoviště:


Klatovská nemocnice, a.s.
odd. nukleární medicíny
prim. MUDr. Vladimíra Baarová
Plzeňská 569
339 38 Klatovy


kontakt na autora:
tel.: 376 335 843


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz