Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Plicní embolie po infektu COVID-19

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny 
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika

65letý muž, který před více než dvěma roky prodělal oboustrannou plicní embolii (bez průkazu trombózy) a před pěti měsíci covidovou pneumonii. Nyní lehká dušnost, na echokardiografii zjištěno cor pulmonale. 

Byl odeslán pneumologem k provedení plicní scintigrafie kvůli podezření na plicní embolii.


Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic:


Po značení kitu Pulmocis (makroagregátů lidského sérumalbumínu MAA firmy CIS Bio International) pomocí 99mTc (pertechnetát sodný získán z generátoru Mo-Tc UltraTechneKow firmy Mallinckrodt Medical) jsme i.v. aplikovali u ležícího nemocného 200 MBq 99mTc MAA a v poloze nemocného vsedě provedli na scintilační kameře AnyScan Flex firmy Mediso perfuzní scintigrafii plic ve 4 základních projekcích (přední, pravá zadní šikmá, levá zadní šikmá, zadní) kombinovanou se simultánně provedenou ventilační scintigrafií plic (ve stejné poloze pacienta a ve stejných odpovídajících projekcích) po ventilaci kryptonu z 81Rb-81mKr generátoru firmy Mallinckrodt Medical, Holandsko, přípravek KryptoScan (obr. 1).


Obr.č.1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů – ventilace.

/ Obr.č.1: Kombinovaná perfuzní a ventilační scintigrafie plic. Horní řada scintigramů – perfuze, dolní řada scintigramů – ventilace. /

Perfuzní scintigrafie: na scintigramech pozorujeme mnohočetné regionální poruchy perfuze v obou plicních křídlech ve formě okrsků hypo- i aperfuze. 
Ventilační scintigrafie: v obou plicních křídlech homogenní distribuce radiofarmaka, bez ventilačních defektů. 
Relativní distribuce perfuze: L:P 41:59 %, relativní distribuce ventilace L:P 37:63 %. 
Závěr: Výrazné regionální poruchy perfuze v obou plicních křídlech ve formě okrsků hypo- i aperfuze, normální ventilační scintigramu plic – tedy jde o tzv. P/V mismatch. 
Prokazujeme známky plicní embolizace, případně rezidua po prodělané plicní embolizaci.

Závěr

U 65letého muže, který prodělal před více než dvěma roky plicní embolii a před nedávnem infekt COVID-19, prokazujeme vícečetné regionální poruchy perfuze v obou plicních křídlech a normální ventilační scintigrafii zřejmě při oboustranné plicní embolizaci, případně se jedná o změny po prodělané embolii do plic.   


Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz