KC SOLID s.r.o.
 




úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-51 ze dne 03.05.2016
 

Obraz těžšího bulozního emphysemu a stavu po TEN ad pulm oboustranně na ventilačně -
perfusním scanu


prim. MUDr. Vladimíra Baarová
odd. nukleární medicíny
Klatovská nemocnice, a.s. 


Pacient ve věku 80 let přichází pro poslechový nález na plicích na kombinovaný ventilačně perfusní scan (pomocí 99mTc-MAA /kit Technescan LyoMAA, Mallinckrodt/ a kryptonu 81mKr /generátor KryptoScan Mallinckrodt/). Patrny rozsáhlé perfusně ventilační defekty s těžším postižením perfuse v pravém horním až středním plic. poli a menší ventil. perfusní defekty také v levém horním až středním plic. poli – tyto defekty jsou ve srovnání s provedeným CT hrudníku v rámci těžkého bulozního epmhysemu - vpravo buly velikosti až 4 cm.
Klínovité defekty perfuse vpravo laterobazálně a vlevo vemtrolaterobazálně jsou v rámci embolizace do arteria pulmonalis – dle CT v pravé větvi plicnice nástěnný trmbus o šířce ai 15 mm a délce cca 55 mm. Vlevo patrný trombus ve větvi pro dolní lalok.



Obr. č. 1: Perfuzní scintigrafie plic – šipkou označeny defekty perfuze v rámci TEN ad pulm.

/ Obr. č. 1: Perfuzní scintigrafie plic – šipkou označeny defekty perfuze v rámci TEN ad pulm. /



Obr. č. 2: Ventilační scintigrafie plic.

/ Obr. č. 2: Ventilační scintigrafie plic. / 






Pracoviště:

Klatovská nemocnice, a.s.
odd. nukleární medicíny
prim. MUDr. Vladimíra Baarová
Plzeňská 569
339 38 Klatovy


kontakt na autora:
tel.: 376 335 843

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software