KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-59 ze dne 09.01.2020
 

Oboustranná plicní embolizace při negativním RTG hrudníku


prim. MUDr. Vladimíra Baarová
odd. nukleární medicíny
Klatovská nemocnice, a.s. Praktická lékařka odeslala k vyšetření perfuzně ventilačního scanu mladou ženu ve věku 38 let pro námahovou dušnost při negativním RTG hrudníku.
Na našem oddělení jsme provedli perfuzně ventilační scan pomocí 99mTc-MAA - generátor UltraTechneKow, inhalace 81Kr – generátor Kryptoscan - byly prokázány segmentární defekty perfuze v levém dolním až středním plicním poli a vpravo dorzobazálně. Ventilační scan byl oboustranně v mezích normy – nález svědčil pro segmentární defekty perfuze v levém středním až dolním plicním poli a vpravo dorzobazálně při akutní TEN ad pulm.
Pacientka odeslána na interní ambulaci, následně provedená CT angio plic potvrdila defekty v kontrastní náplni v segmentárních tepnách dolních plicních laloků.

Obr. č. 1: AP projekce - perfuze + ventilace.

/ Obr. č. 1: AP projekce - perfuze + ventilace. /Obr. č. 2: RPO projekce - perfuze + ventilace.

/ Obr. č. 2: RPO projekce - perfuze + ventilace. / Obr. č. 3: LPO projekce - perfuze + ventilace.

/ Obr. č. 3: LPO projekce - perfuze + ventilace. / Obr. č. 4: PA projekce - perfuze + ventilace.

/ Obr. č. 4: PA projekce - perfuze + ventilace. /Obr. č. 5: SPECT - ložisko 1.

/ Obr. č. 5: SPECT - ložisko 1. / Obr. č. 5: SPECT - ložisko 2.

/ Obr. č. 6: SPECT - ložisko 2. / Obr. č. 5: SPECT - ložisko 3.

/ Obr. č. 7: SPECT - ložisko 3. / 

Pracoviště:

Klatovská nemocnice, a.s.
odd. nukleární medicíny

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
Plzeňská 929
339 01 Klatovykontakt na autora:
tel.: 376 335 843

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software