KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  PNEUMOLOGIE  -  kazuistika PNE-60 ze dne 09.05.2020
 

Spontánní pneumothorax zjištěný při perfuzně ventilační scinti plic


prim. MUDr. Vladimíra Baarová
odd. nukleární medicíny
Klatovská nemocnice, a.s. Pacientka ve věku 77 let je odeslána na vyšetření plicní perfuze a ventilace pro náhle vzniklou bolest na hrudi, dušnost a tachykardii k vyloučení plicní embolizace.
Provedena perfuze plic pomocí 99mTc-MAA – generator UltraTechneKow FM a plicní ventilace pomocí 81m Kryptonu. Vlevo úplný defekt perfuze a ventilace v rozsahu horního až středního plicního pole a výrazně oslabená perfuze a ventilace v levém dolním plicním poli s těžším postižením ventilace – vzhledem k současnému a těžšímu postižení ventilace nález nesvědčil pro embolizaci do plicnice. Vpravo perfuze a ventilace v mezích normy.
Následně provedená CT angio hrudníku – známky pneumothoraxu levé plíce – známky totálního kolapsu levého plicního křídla s přetlačením mediastinálních struktur doprava.
Pravé plicní křídlo rozvinuté.
Pacientce byla provedena na chirurgickém oddělení drenáž hrudníku s opětným rozvinutím levého plic. křídla.Obr. č. 1: AP projekce - perfuze + ventilace.

/ Obr. č. 1:  AP projekce - perfuze + ventilace. /Obr. č. 2: RPO projekce - perfuze + ventilace.

/ Obr. č. 2: RPO projekce - perfuze + ventilace / Obr. č. 3: LPO projekce - perfuze + ventilace.

/ Obr. č. 3: LPO projekce - perfuze + ventilace / Obr. č. 4: PA projekce - perfuze + ventilace.

/ Obr. č. 4: PA projekce - perfuze + ventilace /
Pracoviště:

Klatovská nemocnice, a.s.
odd. nukleární medicíny

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
Plzeňská 929
339 01 Klatovykontakt na autora:
tel.: 376 335 843

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2016, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software