Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz


Podezření na chronický infekt štěpu v kanálu po plastice vazu

doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny
FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity 


Kazuistika

NO: U 44letého muže byla před čtyřmi měsíci provedena plastika předního zříženého vazu (LCA - ligamentum cruciatum anterius) levého kolena poté, co došlo ke spontánnímu roztržení tohoto vazu. 
Je vysoká hladina CRP, ortoped vyslovil podezření na chronický infekt štěpu v kanálu a odeslal nemocného k vyšetření zánětlivého procesu.

Vyšetření zánětlivého procesu – scintigrafie:
Za 4 a 24 hod. po i. v. aplikaci 700 MBq 99mTc- besilesomabu (přípravek Scintimun firmy CIS Bio International = monoklonální protilátky proti granulocytům) jsme provedli celotělové scintigramy a cílenou tomografickou scintigrafii (SPECT) kolenních kloubů a přilehlé částí stehen a bérců kombinovanou s CT (obr.1-5) na hybridní tomografické scintilační kameře Symbia T2 firmy Siemens. 


Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 a 24 hod. po aplikaci radiofarmaka.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie v přední a zadní projekci za 4 a 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. /Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT za 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na levé koleno.

/ Obr. č. 2: Fúze obrazů SPECT a CT za 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na levé koleno. / Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT za 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na levé koleno.

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT za 4 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na levé koleno. / 
Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT za 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na levé koleno. Dobře patrný kanál ve stehenní kosti.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT za 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na levé koleno. Dobře patrný kanál ve stehenní kosti. /Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT za 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na levé koleno.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT za 24 hod. po aplikaci radiofarmaka. Zaměřeno na levé koleno. / 


Jak při vyš. za 4, tak za 24 hod. pozorujeme difuzně zvýšenou depozici radioaktivity po vnitřním obvodu levého kolenního kloubu. V horní části kanálu v distální části stehenní kosti jen nepatrně a nevýznamně zcela lehce vyšší depozice radioaktivity. 
Závěr: difuzně zvýšená depozice radioaktivity po vnitřním obvodu levého kolenního kloubu nejspíše při synovitidě. V horní části kanálu v distální části stehenní kosti jen nepatrně a nevýznamně zcela lehce vyšší depozice radioaktivity. 

Závěr
Chronický zánět ve stehenní kosti v kanálu po plastice zkříženého vazu jsme neprokázali. Nález nejspíše svědčí pro synovitidu.Pracoviště:

Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
a Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 


Vytištěno z www stránek firmy KC SOLID, spol. s r.o.
klinika.kcsolid.cz