KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-24 ze dne 30.07.2001
 

Vyšetření pomocí in vivo značených granulocytů LeukoScan: 
vysvětlení etiologie febrilního stavu u pacientky
po operaci meningeomu


MUDr. Ivan Žižlavský
Odd. nukleární medicíny
ONsP Znojmo


Kazuistika:

Pacientka (54 roků), byla dne 5.1.2000 operována na neurochirurgickém oddělení v Praze. Provedena parciální resekce meningeomu fossae medialis l. sin. Pro recidivu expanse dne 26.4.2001 tamtéž provedeno další zmenšení nádoru a uzávěr aneurysmatu svorkou.
2.5.2001 přeložena na neurologické oddělení ONsP Znojmo.
Od 9.5.2001 v levé krajině spánkové fluktuace. Provedeno CT vyšetření mozku, absces vyloučen.

Pac. je febrilní v době od 9.5. do17.5. teploty dosahují a přesahují 38 st C.
Od 15.5. hnisavá sekrece v jizvě po kraniotomii vlevo temporálně. Výtěr z rány dne 17.5.2001 Staphylococcus aureus bez produkce betalaktamázy.18. a 19.5. kultivační nález týž.
Od 12.5.přeléčena Ofloxinem do 27.5.Od 27.5.pro nový vzestup teplot zahájeno podávání Amoksiklavu. Fluktuace trvá, píštěl uzavřena.
29.5.2001 přeložena do péče ODN. Po ukončení antibiotické therapie 5.6.2001 je pacientka afebrilní, bez známek fluktuace v operační jizvě.


Scintigrafické zobrazení:

23.5.2001 provedena Imunoscintigrafie zánětu po aplikaci LeukoScanu za standartních podmínek, po i.v. aplikaci 600 MBq 99mTc-sulesomabu (přípravek LeukoScan) proveden scintigrafický záznam zájmových oblastí: za 5 hodin po aplikaci proveden celotělový scan (viz obrázek č.1), za 6 hodin po aplikaci provedeno SPECT zobrazení mozku (viz obrázek č.2). Vyšetření bylo provedeno na dvojhlavé kameře AXIS firmy Marconi. Aq. matrice 128x128, kolimátory HR. Celotělový záznam k posouzení distrubuce značených granulocytů a nalezení ložiska proveden za 5 hodin po aplikaci (20 minut). Cílený SPECT proveden následně s cirkulární orbitou a rovněž HR kolimátory 60 stepů po 3 stupních.

LeukoScan - celotělové zobrazení LeukoScan - celotělové zobrazení
/ Obr.1: celotělové zobrazení za 5 hodin p.i. /

Na záznamu za 5 hodin je fyziologické rozložení radiofarmakem značených granulocytů v typických oblastech plochých kostí, slezině a méně výrazně v játrech. Patologicky zvýšenou akumulaci in vivo značených granulocytů lze prokázat již na celotělovém scanu v levé polovině mozku.

LeukoScan - zobrazení SPECT  LeukoScan - vybrané SPECT řezy   
/ Obr.2: zobrazení mozku metodou SPECT - řezy transversální, sagitální, koronální, 6 hodin p.i., vpravo vybrané řezy /

Na SPECT záznamu lze prokázat ložisko parasagitálně centrálně vlevo, které komunikuje v.s. se subdurálním prostorem vlevo frontálně až frontotemporálně.

Vyšetřením prokázáno patologické hromadění značených granulocytů v levé polovině mozku, parasagitálně, v místě operačního zákroku, s komunikací se subdurálním prostorem.

SOUHRN:
Vyšetření in vivo značených leukocytů pomocí LeukoScanu přispělo k vysvětlení etiologie febrilního stavu u pacientky 2 týdny po operaci meningeomu s CT negatívním nálezem.


Pracoviště:

Okresní NsP Znojmo
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. Ivan Žižlavský
MUDr. Janského 11
670 35  Znojmo

kontakt na autora:
MUDr. Ivan Žižlavský
tel.: 0624-225 703
e-mail: ivan.zizlavsky@onspzn.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software