KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-25 ze dne 03.12.2001
 

Zánětlivé uvolnění endoprotézy kolenního kloubu

MUDr. Jaroslav Bureš
Odd. nukleární medicíny
Okresní nemocnice Nové Město na Moravě


Pac. J.J. 1949, v únoru 2001 prodělala TEP l. kolene, od srpna bolesti při chůzi, nyní při každém kroku i noční, teploty třesavky neguje.

Lokálně: L koleno: jizva pevná, bez zarudnutí, palpačně teplejší bolestivé obě štěrbiny, otok a lehce náplň kloubu, S 0-0-90 bolí při dotažení, lýtko bez otoků, nebolí.

Laboratorně: FW 70/120, Hb 113, Ery 4,53, Leu 6,9, JS, UN, kreat.+ ionty v normě.
CRP silně pozitivní.

 

Scintigrafické zobrazení:

Scintigrafie: Aplikace 900 MBq 99mTc Sulesomabu i.v. (přípravek LeukoScan), za 4 hod zhotoveny statické snímky kolenních kloubů v AP a laterální projekci. Na skenu sledujeme zvýšenou akumulaci zn. granulocytů v oblasti femorální i tibiální komponenty TEP genu l. sin. Nález odpovídá zánětlivému procesu v oblasti TEP.

LeukoScan - anterior LeukoScan - lateral view, LDK vpředu


Terapie: operace, analgetika, clexan, oxacilin, gentamycin.

Operace: parapatell. řezem proniknuto do kolenního kloubu, zde několik ml zkalené tekutiny- ad abcter. Provedena synovectomie, odstranění všech nekrotických měkkých tkání, tibiální komponenta zcela volná, odstraněna i se zbytky cementu, odstraněna i femorální komponenta- zde rozměklé kosti obou kondylů, nekrotická kost odstraněna. Výplachy, do dřeňových dutin tibie i femuru Garamycin. Spacer mezi tibia femur a do FP kloubu.

Mikrobiol. vyš.: leu +++, amorfní drť, po pomnožení: morganella morgani- + citlivost na gentamycin, staphylococcus epidermidis.

Průběh: pooperačně rána klidná, přechodně křeče v lýtku ustupující po operaci, orthesis vyhovuje, chůze o berlích bez obtíží.

Dg.: Infectus TEP genu l. sin.


Závěr:

Pozitivní scintigrafická diagnostika zánětu TEP kolenního kloubu pomocí radionuklidem značeného fragmentu protilátky LeukoScan.


Pracoviště:

ON v Novém Městě na Moravě
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. Jaroslav Bureš
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě

kontakt na autora:
tel.: 0616/ 683 532

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software