KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-26 ze dne 11.06.2002
 

Osteomyelitis, diagnostika pomocí LeukoScanu

MUDr. Jaroslav Bureš
odd. nukleární medicíny
Okresní nemocnice Nové Město na Moravě


Pacientka F.A, 1951 je po ASK levého kolene a poté po ventralizaci tuber.tibiae v 9/2000, následně v dubnu 2001 revize, scintigrafie indikována pro pocit tlaku a pnutí v oblasti jizvy.

Scintigrafická zobrazení:

Scintigrafické zobrazení bylo provedeno pomocí značených fragmentů protilátek.
Za 4 hod. po aplikaci 900 MBq
99mTc Sulosomabu i.v. (přípravek LeukoScan) zhotoven statický sken kolenních kloubů v AP a lat. projekci (viz obr. 1 a 2). 
Na skenu zjištěna zvýšená akumulace zn. granulocytů v oblasti tuberositas tibiae l. sin. a v měkkých tkáních anteriorně.

LeukoScan - projekce anterior LeukoScan - laterální projekce

/Obrázek č.1: Anterior 1.10.2001/

/Obrázek č.2: Laterální projekce, LDK vpředu, 1.10.2001/


Následně indikována operační revize:
Při přijetí:
Klinicky: l. koleno bez výpotku, jizva vtažena, mediálně těstovitý otok, který je palpačně bolestivý. Hybnost v koleni: S 0-0-110 s bolestivým dotažením.
Laboratorně: FW 2/15/30, Hb 91, Ery 4,55, Leu 5,5, jinak v normě.
Operační revize: / 31.10.- 7.11.2001/ z řezu nad mediálním kondylem tibie proniknuto k pes anserinus, zde nekrotické tkáně, které excisovány a odeslány k mikrobiologickému vyšetření. Dále revidována oblast tuberositas tibiae, kde nalezena kapka hnisu, okolní tkáň exkochleována. Výplachy, gramycin po vrstvách.
Kultivačně: Staphylococcus aureus. Citlivost na Dalacin
Terapie: dlouhodobě 3 měsíce Dalacin 150 mg á 8 hod, Ibuprofen 400 mg 3xl, miacalcic nas.spr. 200 IU 0-0-1, přechodně ortesa., aplikace autovakcíny.

Kontrolní sken za 4 měsíce (viz obr. 3 a 4) indikován pro přetrvávající subjektivní obtíže, které jsou však méně výrazné. Afebrilní, lokálně jizva klidná, bez palpační citlivosti , bez zarudnutí, bez výpotku. FW 7/22, CRP nižší než 3.

LeukoScan - scan po léčbě, projekce anterior LeukoScan - scan po léčbě, laterální projekce

/Obrázek č. 3: Anterior, po léčbě, 4.2.2002/

/Obrázek č. 4: Laterální projekce, LDK vzadu, 4.2.2002/

Na kontrolním skenu zřetelně nižší akumulace zn. granulocytů v oblasti tuberositas tibiae l. sin., i když lehká asymetrie trvá. Nelze vyloučit chronický zánět. Vhodné další sledování.


Pracoviště:

ON v Novém Městě na Moravě
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. Jaroslav Bureš
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě

kontakt na autora:
tel. 0616/ 683 532

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software