KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-28 ze dne 27.05.2003
 

Scintigrafické zobrazení spondylodiscitidy pomocí Leukoscanu

MUDr Viera Rousková
Oddělení nukleární medicíny
SON Trutnov


Úvod:
50 letá žena, hypertonička, vážněji nikdy nestonala, byla 4.12. 2001 přijata na doporučení PL pro schvácenost, teploty trvající asi 3 týdny do 39 C, bolesti v bederní krajině nejdříve vpravo, poté stěhující se doleva. Bolesti se zhoršují vsedě, někdy nemůže ani chodit. Stížené dýchání v klidu, bolesti na prsou nemá. Nechutenství, za l4 dní ubyla o 6 kg. Ambulantně přeléčená ATB.
oV objektivním klinickém nálezu pouze obezita a lehká hepatomegalie
oNeurolog. vyš., gynekolog. vyš., ortoped. vyš., chirurg. vyš., rtg plic v normě.

Laboratoř : FW 8O/84, leuko : l3,l - seg. 8l,2, eo O,6, baso O,1, mono 3,8, lymfo 14,3, CRP 75 mg/l, GMT l,35 , ALP l,3O, moč stopa krve, kultivačně sterilní.
Ostatní laboratorní nález v normě
UZ břicha: strukturální přestavba jater v.s. steatoza. Cholecystolithiasa a hydrops žlučníku na podkladě konkrementu v duct. cysticus RTG pánve a LS páteře: mírná sinistroskolioza bederní páteře s drobnou spondylozou, mírné protažení okrajů acetabula bilat.
 


Scintigrafické vyšetření:


Dne 10.12.01 provedena scintigrafie skeletu pomocí 99m Tc HDP (TechneScan HDP, Mallinckrodt) (Obr. 1) se závěrem: jednoznačně patologický kostní scan v oblasti LS přechodu., dif. dg. spondylitis, spondylodiscitis a doporučené provést CT vyš. 
11.12.01 CT vyš. LS přechodu se závěrem:
-segment L4/5 s primárně užším kanálem a circul. protruzi desky
-nález L5/S1 by mohl odpovídat probíhající spondylodiscitidě v terénu starších degenerativních změn a v.s. st.p. traumatu dolní desky L 5 vpravo, sledovat vývoj. 


Obr. č. 1: Scintigrafické vyšetření skeletu pomocí 99m Tc HDP

/Obrázek č. 1: Scintigrafické vyšetření skeletu pomocí 99m Tc HDP/

18.12.01 provedena scintigrafie pomocí LeukoScanu / 99m Tc znač. fragmentu protilátky proti granulocytům (LeukoScan, Immunomedics) (Obr. č. 2, obr. č. 3)

 

Obr. č. 2: Scintigrafické vyšetření skeletu pomocí LeukoScanu

/Obrázek č. 2: Scintigrafické vyšetření skeletu pomocí LeukoScanu/

 

Obr. č. 3: Scintigrafické vyšetření skeletu pomocí LeukoScanu

/Obr. č. 3: Scintigrafické vyšetření skeletu pomocí LeukoScanu/


Závěr:
v oblasti LS přechodu, kde je patrný patolog. nález v kostním scanu je v souhlasu s dostupnou literaturou chladný defekt při vyšetření LeukoScanem, který podporuje dg. akutní spondylodiscitidy L5/S1. 

Průběh onemocnění:
Pacientka přijata pro déletrvající teploty a schvácenost nejasné etiologie, silné bolesti v bederní krajině, nechutenství, váhový úbytek. V laboratoři zjištěné zvýšené zánětlivé markery. Všechna ostatní vyšetření negativní, zjištěn pouze hydrops žlučníku na podkladě konkrementu. Až kostní scintigrafie odhalila patologický ložiskový nález v oblasti LS přechodu a vyslovila suspekci na dg. spondylodiscitidy. Na naše doporučení provedené CT vyšetření podpořilo tento nález nejednoznačně, proto jsme dále doporučili zavedenou metodu, provedení vyšetření pomocí LeukoScanu /99m Tc znač. fragm. protilátky proti granulocytům/. K našemu překvapení jsme místo jednoznačné patologické ložiskové kumulace v LS přechodě zjistili spíše výpad kumulace RF v uvedené oblasti. 

Po nasazení kombinace ATB (Prostaphlin, Gentamycin) a odlehčování páteře na berlích, dochází k odeznění teplot, poklesu zánětlivých markerů 
/ FW 2O/32, CRP 3 mg/l / a postupnému pomalému ústupu bolesti /= pozitivní terapeut. test/.
Koncem ledna 2002 přetrvávají bolesti LS páteře jen po ránu před rozhýbáním. Kontrolní CT páteře v lednu 02: pokročilé degenerat. změny ploténky L 5/S1 s herniací disku. Poslední RTG L páteře z března 02: V porovnání s předchozími snímky patrno lehké zúžení meziobratlové štěrbiny L 5/S1, jenž se v průběhu kontrol měnilo. Dnes štěrbina kolem 3 max. 4 mm lehce zúžená, lehce nepravidelné obrysy s nápadnější sklerotizací. Susp. st.p. spondylodiscitídě L 5/S1. Poslední ortopedická kontrola v květnu 02 - anamnesticky ojediněle mírné bolesti zad, aptibilita doporučena v polovině června t. r. 

Závěr a zhodnocení:
Pouze provedená kostní scintigrafie zaměřila diferenciální diagnostickou rozvahu nad febrilní pacientkou správným směrem. Nález jsme zamýšleli podepřít nově zavedeným vyšetřením pomocí LeukoScanu. V tomto případě jsme však překvapivě zjistili opačný než původně očekávaný nález. Až dostupná literatura (viz. Odkaz na literaturu) nám dala odpověď na náš nález chladného defektu, že u akutních zánětlivých infektů zejména páteře a pánve nedochází ke zvýšené kumulaci LeukoScanu, pravděpodobně v důsledku vysokého edémového tlaku v místě akutních zánětlivých změn, zejména pokud zánět možnost šířit se do okolních měkkých tkání. 

Odkaz na literaturu: 
GRATZ S., BECKER W., 1999: Infection Scintigraphy with LeukoScan: "Acute processes of the trunk skeleton /spine, pelvis/ always present photopenic areas /"cold lesions"/." 6 pp.


Pracoviště:

Státní oblastní nemocnice v Trutnově
Oddělení nukleární medicíny
primář: MUDr. Viera Rousková
Maxima Gorkého 77
541 21  TRUTNOV

k
ontakt na autora:
tel.: 499 866 344

   

zobrazit předchozí kazuistiku

zobrazit následující kazuistiku

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software