KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-29 ze dne 02.10.2003
 

Celotělové SPECT vyšetření u onkologických pacientů s podezřením na generalizaci primárního tumoru do skeletu 

MUDr. Milan Kamínek, Ph.D. 
Klinika nukleární medicíny
FN Olomouc


Úvod:
SPECT umožňuje lépe odlišit maligní a nemaligní změny patrné na planární scintigrafii skeletu, zejména na páteři. Při bolestech v zádech je SPECT přínosné i v případě normálního nálezu na planární scintigrafii. V některých klinických případech bývá problém, na kterou oblast SPECT zvolit a často jsou prováděna SPECT vyšetření dvě. V současnosti se objevuje možnost celotělového SPECT vyšetření (WB Tomo). Po dokončení akvizice první tomografie následuje posun lůžka a další rotace kamery kolem pacienta. Na naší klinice rutinně používáme program s 2 pozicemi lůžka (program WB Tomo 2 Bed). 

Kazuistika 1: 
49letá žena po kvadrantektomii pro karcinom pravého prsu před 14 lety byla odeslána na scintigrafii skeletu ke zjištění případných kostních metastáz. Pacientka měla hraničně zvýšenou hodnotu tumor markerů (CA 13-3), v posledních 4 měsících bolesti páteře, dle RTG vyšetření coxartroza a spondyloza celé páteře. Celotělový scintigram jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na 2-detektorové scintilační kameře (Siemens e.cam, počítač e.soft). Vzhledem k udávaným bolestem v zádech doplněno celotělové SPECT vyšetření s 2 pozicemi lůžka. Parametry akvizice WB Tomo 2 Bed: 64 projekcí po 15 s pro každou pozici lůžka 
(pro každý detektor 32 projekcí a úhel rotace 180o), matrice 128x128, zoom 1, celková doba akvizice SPECT 24 min. Nález na celotělovém planárním scintigramu i na SPECT je normální a nesvědčí pro generalizaci primárního tumoru do skeletu (viz obr. 1). 


normální nález na celotělové scintigrafii skeletu v přední a zadní projekci (vlevo) a celotělovém SPECT vyšetření

/Obrázek č. 1: Normální nález na celotělové scintigrafii skeletu v přední a zadní projekci (vlevo) a celotělovém SPECT vyšetření - program WB Tomo 2 Bed (vpravo)/ 

Kazuistika 2: 
54letá žena po ablaci levého prsu před 2 roky a následně provedenou radioterapií a chemoterapií. Na naši kliniku na scintigrafii skeletu odeslána pro vzestup CA 15-3 a bolesti na přechodu Th/L páteře. Celotělový scintigram a SPECT vyšetření jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical), parametry akvizice stejné jako u kazuistiky 1. Jsou zobrazena četná ložiska postihující obratlová těla v Th a L páteři, SI skloubení, žebrech a pravém ramenním kloubu. Nález svědčí pro generalizaci primárního tumoru do skeletu (viz obr. 2).Obraz generalizace primárního tumoru do skeletu

/Obrázek č. 2: Obraz generalizace primárního tumoru do skeletu. Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci (vlevo) a celotělové SPECT vyšetření (vpravo)/ 

Pozn.: Program WB Tomo umožňuje kvalitní zobrazení tomografických řezů v celém rozsahu páteře (nebo zobrazení části páteře a kalvy resp. pánve a proximálních femorů apod.). Při porovnání s časovou náročností dvou separátních SPECT vyšetření přináší celotělové SPECT vyšetření s 2 posuny lůžka (program WB Tomo 2 Bed) jednoznačnou úsporu času, a to především na 2-detektorových kamerách. Při první tomografii rotuje detektor-1 po směru hodinových ručiček z přední (AP) do zadní (PA) projekce, po posunu lůžka následuje ihned druhá akvizice dat proti směru hodinových ručiček a detektor-1 se vrací zpět do výchozí AP projekce.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
Klinika nukleární medicíny
přednosta: Doc.MUDr. Miroslav Mysliveček
I.P.Pavlova 6
775 20 OLOMOUC

kontakt na autora:
tel. 585854284, fax: 585852519
e-mail: milan.kaminek@fnol.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software