KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-30 ze dne 02.10.2003
 

Celotělové SPECT vyšetření s třemi pozicemi lůžka
(program WB Tomo 3 Bed)


MUDr. Milan Kamínek, Ph.D. 
Klinika nukleární medicíny
FN Olomouc


Kazuistika:
66letý pacient s dg. bronchogenního karcinomu vpravo byl odeslán na scintigrafii skeletu k vyloučení metastatického procesu do skeletu. Pacient udával bolesti v oblasti levého kyčelního kloubu a LS páteře. Celotělový scintigram jsme provedli po podání 700 MBq 99mTc-oxidronátu (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) na 2-detektorové scintilační kameře (Siemens e.cam, počítač e.soft). Jsou zobrazeny změny v horní C páteři, na Th 5 a 7 a v levém kyčelním kloubu. Pro lepší orientaci lze v tomto případě provést několik separátních SPECT vyšetření, my jsme zvolili program celotělového SPECT vyšetření s třemi pozicemi lůžka. Parametry akvizice WB Tomo 3 Bed: 64 projekcí po 15 s pro každou pozici lůžka, matrice 128x128, zoom 1, celková doba akvizice SPECT 36 min. Ložiska v C páteři a Th 5 jsou v dorzálních výběžcích a pravděpodobně se jedná o benigní změny. Rovněž vyšší kostní přestavba v acetabulu levého kyčelního kloubu odpovídá spíše degenerativní etiologii. Naopak ložisko v obratlovém těle Th 7 je vysoce suspektní pro generalizaci primárního tumoru do skeletu. U pacienta byla následně dalšími vyšetřeními prokázána generalizace i do mediastinálních uzlin a do jater. 

Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci

/Obrázek č.1: Celotělová scintigrafie skeletu v přední a zadní projekci, neumožňuje jednoznačně oddiferencovat maligní resp. benigní etiologii změn/ 

 

Celotělové SPECT vyšetření - program WB Tomo 3 Bed

/Obrázek č.2: Celotělové SPECT vyšetření - program WB Tomo 3 Bed. Ložisko v obratlovém těle Th 7 je vysoce suspektní pro generalizaci primárního tumoru do skeletu, ostatní změny jsou spíše benigní/ 


Pozn.:
Software e-soft nabízí program WB SPECT s 2 - 5 pozicemi lůžka. Pro rutinní vyšetření jsou 2 pozice lůžka více než dostatečná (program WB Tomo 2 Bed). U vybraných pacientů lze použít 3 pozice lůžka (program WB Tomo 3 bed), což umožňuje kvalitní zobrazení tomografických řezů v celém rozsahu axiálního skeletu. 


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
Klinika nukleární medicíny
přednosta: Doc.MUDr. Miroslav Mysliveček
I.P.Pavlova 6
775 20 OLOMOUC

kontakt na autora:
tel. 585854284, fax: 585852519
e-mail: milan.kaminek@fnol.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software