KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-31 ze dne 02.10.2003
 

Reflexní sympatická dystrofie (Morbus Sudeck) dolní končetiny

MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN Olomouc


23letá žena s půlroku trvající bolestí a otokem levého hlezna, bez úrazu v anamnéze (ale s pravděpodobně prodělanou a antibiotiky přeléčenou chlamydiovou infekcí). Dle RTG levého hlezna a nohy zjištěna počínající osteoporóza, pravděpodobně odpovídající Sudeckově kostní dystrofii, zvažována však i možnost osteomyelitidy.

Současně s intravenózní aplikace 650 MBq 99mTc-HDP (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) byla spuštěna dynamická studie se zaměřením na obě nohy (viz obr.1). V arteriální fázi (1. min) i blood pool fázi (2.-3. min) bylo patrné výrazné difuzně zvýšené prokrvení celé levé dolní končetiny ve srovnání s kontralaterální stranou. V pozdní fázi (viz obr.2) je patrná difuzně zvýšená kostní přestavba vlevo v kolenním kloubu, tibii, tarzálních a metatarzálních kůstkách. Nález odpovídá reflexní sympatické dystrofii (osteomyelitida je vzhledem k difuznímu charakteru postižení celé dolní končetiny nepravděpodobná).

 Arteriální a blood pool fáze 3-fázové kostní scintigrafie

/Obrázek č.1: Arteriální a blood pool fáze 3-fázové kostní scintigrafie (přední projekce, zleva doprava sumace obrazů v 1.,2. a 3. min), hyperémie levé dolní končetiny/ 

 

Pozdní fáze (přední a zadní projekce, 3 hod po aplikaci radiofarmaka

Obr. č.2a

detailní obraz

Obr. č.2b

/Obrázek č.2: Pozdní fáze (přední a zadní projekce, 3 hod po aplikaci radiofarmaka.). Na celotělovém scintigramu (a) i na detailním statickém obrazu nohou (b) je patrné difuzní zvýšení kostní přestavba celé levé nohy distálně od kolenního kloubu/


Pozn.: Etiopatogeneza reflexní sympatické dystrofie (Morbus Sudeck, algoneurodystrofický syndrom) není stále ještě přesně objasněna. Onemocnění může být idiopatické, nebo lze anamnesticky zjistit předchozí trauma či jiný inzult. RTG je v počáteční fázi zpravidla normální, v pozdní fázi lze zjistit osteoporózu. Scintigrafický nález předchází strukturální změny na RTG a typickým nálezem na 3-fázové kostní scintigrafii je difuzní zvýšení prokrvení i kostní přestavby. Senzitivita 3-fázové scintigrafie skeletu se pohybuje kolem 75%, výsledky závisí na tom, v kterém stádiu onemocnění právě je. Diagnostika je velmi obtížná zejména při postižení dolních končetin, u dětí a mladých dospělých, kdy bývá často zobrazeno atypicky difuzní snížení perfuze a vyšší kostní přestavba v postižené končetině.1-3 

Literatura:
INTENZO C., KIM S., MILLIN J. et al, 1989: Scintigraphic patterns of the reflex sympathetic dystrophy syndtrome of the lower extremities. Clin. Nucl. Med. 14: 657-661.
SILBER T.J., MAJD M., 1988: Sympathetic Dystrophy Syndrome in children and adolescents. Am. J. Dis. Child. 1988; 142: 1325 - 1330.
SILBERSTEIN E.B. et al., 1996: Skeletal scintigraphy in non-neoplastic osseous disorders. In: Henkin RE et al. Nuclear Medicine. St. Louis, Mosby-Year Book, Inc., 1996: 1141-1198.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
Klinika nukleární medicíny
přednosta: Doc.MUDr. Miroslav Mysliveček
I.P.Pavlova 6
775 20 OLOMOUC

kontakt na autora:
tel. 585854284, fax: 585852519
e-mail: milan.kaminek@fnol.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software