KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-32 ze dne 02.10.2003
 

Entezopatie s exostózou patní kosti v místě
úponu Achillovy šlachy


MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN Olomouc


23letý vrcholový sportovec (fotbalista) s půlročními bolestmi v oblast pravé patní kosti. Vytvořil se zde kožní defekt, který byl sekundárně infikován. I přes antibiotickou léčbou se defekt špatně hojil a chirurg se při čištění rány bez obtíží dostal sondou až na periost patní kosti. Pro podezření 
na osteomyelitidu byla indikována 3-fázová kostní scintigrafie. RTG nález na patní kosti byl normální.
Současně s intravenózní aplikací 700 MBq 99mTc-HDP (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) byla spuštěna dynamická studie v zadní projekci se zaměřením na obě nohy (viz obr.1). V arteriální fázi (1. min) i blood pool fázi (2.-3. min) nebyla zobrazena průkazná hyperémie v oblasti pravé patní kosti. Na celotělovém scintigramu v pozdní fázi (viz obr.2a) je v zadní projekci patrná výrazně zvýšená kostní přestavba v kosti patní vpravo, pomocí SPECT zobrazení (viz obr.2b) lze upřesnit, že postižena je pouze kraniodorzální část calcanea. Arteriální a blood pool fáze 3-fázové kostní scintigrafie

/Obrázek č.1: Arteriální a blood pool fáze 3-fázové kostní scintigrafie (zadní projekce, zleva doprava sumace obrazů v 1.,2. a 3. min)/ 
Pozdní fáze (3 hod po aplikaci radiofarmaka), celotělový scintigram

/Obrázek č.2a: Pozdní fáze (3 hod po aplikaci radiofarmaka), celotělový scintigram/SPECT dolních končetin

/Obrázek č.2b: SPECT dolních končetin/
Závěr: Nález nesvědčí pro akutní osteomyelitidu. Vzhledem k tomu, že je nález lokalizovaný do kraniodorzální části calcanea, se spíše jedná o entezopatii s exostózou patní kosti v místě úponu Achillovy šlachy.

Pozn.: V dalším průběhu byl pacient léčen konzervativně. Obtíže regredovaly, hráč se zapojil do tréninkového procesu, a již šest týdnů po scintigrafickém vyšetření byl schopen velmi úspěšně odehrát mistrovské utkání.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
Klinika nukleární medicíny
přednosta: Doc.MUDr. Miroslav Mysliveček
I.P.Pavlova 6
775 20 OLOMOUC

kontakt na autora:
tel. 585854284, fax: 585852519
e-mail: milan.kaminek@fnol.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software