KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-33 ze dne 02.10.2003
 

Absces gluteální krajiny u pacienta s avaskulární nekrózou
hlavice femoru


MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny
FN Olomouc


74letý pacient byl připravován na kardiochirurgické řešení ischemické choroby srdeční (bypass). Pro bolesti levého kyčelního kloubu a subfebrilie doplněno RTG vyšetření, kde zjištěna suspektní nekróza hlavice femoru. Byla zvažována totální endoprotéza kyčelního kloubu, pro podezření na infekční komplikaci byla indikována 3-fázová kostní scintigrafie. 
Po aplikací 700 MBq 99mTc-HDP (přípravek TechneScan HDP firmy Mallinckrodt Medical) byla spuštěna dynamická studie v zadní projekci se zaměřením na oba kyčelní klouby (viz obr.1). Byla zobrazena ložiskově zvýšená kumulace radiofarmaka vlevo v okolí kyčelního kloubu. Na celotělovém scintigramu v pozdní fázi (viz obr.2a) je v přední projekci patrná vyšší kostní přestavba v levém acetabulu, v zadní projekci masivní kumulace radiofarmaka v měkkých tkáních hýždě. Pomocí SPECT zobrazení (viz obr.2b) je zobrazen fotopenický defekt hlavice levého femoru a zvýšená kostní přestavba v acetabulu, na levý kyčelní kloub navazuje dorzolaterálně masivní oválná kumulace značených difosfonátů s centrálním výpadkem aktivity, odpovídající abscesu v gluteální krajině. 

3-fázové kostní scintigrafie

Obr. č.1a

křivka časové aktivity 

  

 

 
  

 

 

Obr. č.1b

/Obrázek č.1: 3-fázové kostní scintigrafie, zobrazení v zadní projekce blood pool fáze (a) a křivka časové aktivity (b)/


 

 celotělový scintigram

Obr. č.2aSPECT

Obr. č.2b
 
 

zobrazení s kolimátorem pinhole na oblast levého kyčelního kloubu

Obr. č.2c


/Obrázek č.2: Pozdní fáze (3 hod po aplikaci radiofarmaka), celotělový scintigram (a), SPECT (b) a zobrazení s kolimátorem pinhole na oblast levého kyčelního kloubu (c)/


Pozn.: U dospělých pacientů s podezřením na avaskulární nekrózu hlavice femoru má větší přínos SPECT vyšetření než zobrazení s kolimátorem pinhole (viz obr.2c), které se uplatňuje u dětí s Perthesovou nemocí.


Pracoviště:

Fakultní nemocnice
Klinika nukleární medicíny
přednosta: Doc.MUDr. Miroslav Mysliveček
I.P.Pavlova 6
775 20 OLOMOUC

kontakt na autora:
tel. 585854284, fax: 585852519
e-mail: milan.kaminek@fnol.cz

   

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software