KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-74 ze dne 10.01.2013
 

Sarkoidóza – hodnocení rozsahu postižení pomocí planární scintigrafie a fúze SPECT/CT


MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity


Kazuistika:

U 45 leté ženy byla z cytologie z bronchoalveolární laváže a z laboratorních vyšetření diagnostikována sarkoidóza.

Pacientka byla odeslána z ambulance TRN ke scintigrafickému vyšetření – vyšetření bylo indikováno pro určení rozsahu onemocnění před rozhodnutím o léčebném postupu.

Byla provedena celotělová scintigrafie po aplikaci gallia. Po i.v. podání 200 MBq citronanu gallitého (67Ga) (přípravku Gallium (Ga67)Citrate injection firmy Mallinckrodt Medical) byla provedena celotělová scintigrafie pomocí dvouhlavé hybridní (SPECT/CT) scintilační kamery Symbia T2 firmy Siemens. Za 24 a 72 hodin po aplikaci gallia prokazujeme fyziologicky vyšší depozici radioaktivity difuzně v játrech, slezině, lehce v GIT a kostech, dále patologická ložiska v slzných žlázách a v plicích – v mediastinu a obou plicních hilech (obr. 1, 2). Rozsah plicního postižení byl upřesněn pomocí cílené tomografické scintigrafie (SPECT) v kombinaci s CT (obr. 3, 4, 5), nyní navíc zjišťujeme jedno ložisko v pravé plíci periferně. 
Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie po aplikaci gallium citrátu v přední a zadní projekci za 24 hodin po aplikaci.

/ Obr. č. 1: Celotělová scintigrafie po aplikaci gallium citrátu v přední a zadní projekci za 24 hodin po aplikaci. /Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie po aplikaci gallium citrátu v přední a zadní projekci za 72 hodin po aplikaci.

/ Obr. č. 2: Celotělová scintigrafie po aplikaci gallium citrátu v přední a zadní projekci za 72 hodin po aplikaci. / Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v mediastinu ve střední čáře. Vpravo nahoře fúze obrazů SPECT a CT, uprostřed obrazy SPECT, dole CT .

/ Obr. č. 3: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 24 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v mediastinu ve střední čáře.
Vpravo nahoře fúze obrazů SPECT a CT, uprostřed obrazy SPECT, dole CT . / Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 72 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravé plíci periferně. Vpravo nahoře fúze obrazů SPECT a CT, uprostřed obrazy SPECT, dole CT.

/ Obr. č. 4: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 72 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravé plíci periferně.
Vpravo nahoře fúze obrazů SPECT a CT, uprostřed obrazy SPECT, dole CT. /
Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 72 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém plicním hilu. Vpravo nahoře fúze obrazů SPECT a CT, uprostřed obrazy SPECT, dole CT.

/ Obr. č. 5: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 72 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v pravém plicním hilu.
Vpravo nahoře fúze obrazů SPECT a CT, uprostřed obrazy SPECT, dole CT. / 
Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 72 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém plicním hilu. Vpravo nahoře fúze obrazů SPECT a CT, uprostřed obrazy SPECT, dole CT.

/ Obr. č. 6: Fúze obrazů SPECT a CT. Vyšetření 72 hod. po aplikaci radioindikátoru. Zaměřeno na ložisko v levém plicním hilu.
Vpravo nahoře fúze obrazů SPECT a CT, uprostřed obrazy SPECT, dole CT. / Závěr:

U 45 leté ženy je nález na galliové scintigrafii pro sarkoidosu charakteristický - je přítomna akumulace v slzných žlázách (neúplný tzv. panda sign) a v plicních hilových uzlinách (tzv. lambda sign). V tomto případě byla galliová scintigrafie využita k hodnocení rozsahu patologického procesu. Na základě tohoto nálezu pak pneumolog rozhodl o nasazení terapie kortikoidy.
Pracoviště:


Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika nukleární medicíny
přednosta: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
17.listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Lékařská fakulta Ostravské univerzity


kontakt na autora:
otakar.kraft@fno.cz 


 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software