KC SOLID s.r.o.
 
úvod     I     novinky     I      mapa serveru     I     kontakt


<< ZPĚT


  SKELET, ZÁNĚTY, INFEKCE  -  kazuistika SKE-77 ze dne 10.09.2013
 

Diagnostika pyogenního granulomu pomocí 99mTc-MDP a 99mTc-Leukoscan

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
odd. nukleární medicíny
Klatovská nemocnice, a.s. 


Pacientka ve věku 38 let odeslána ortopedem pro téměř půl roku trvající bolestivost 1. a 2. článku pravého ukazováku volárně a po stranách. RTG nález beze změn na skeletu – bolesti byly klinicky přisuzovány tendinitis flexoru ukazováku. Pro přetrvávající potíže pacientka odeslána k vyšetření scintigrafie skeletu k vyloučení cizího tělesa.

Provedena 3 fázová scintigrafie skeletu a zjištěno drobné ložisko se zvýšenou perfusí - ve fázi arteriální (obr.č. 1) a ve fázi blood poolu (obr.č.2) a v kostní fázi (obr.č. 3) ložiskovitě zvýšenou kumulací v oblasti střední falangy ukazováku pravé ruky – vyjádřeno podezření na ložiskový zánětlivý proces.

Scintigrafie zánětu pomocí 99mTc-Leukoscan (obr.č. 4, 5, 6), provedená po 7 dnech prokazuje ložiskový zánětlivý proces v oblasti střední falangy ukazováku pravé ruky. Po provedené punkci ložiska diagnostikován drobný pyogenní granulom.Obr. č. 1: Scintigrafie kosti 99mTc MDP ložisko se zvýšenou perfuzí ve středním článku ukazováku pravé ruky – arteriální fáze.

/ Obr. č. 1: Scintigrafie kosti 99mTc MDP ložisko se zvýšenou perfuzí ve středním článku ukazováku pravé ruky – arteriální fáze. /Obr. č. 2: Scintigrafie kosti 99mTc MDP ložisko se zvýšenou perfuzí ve středním článku ukazováku pravé ruky – fáze blood poolu.

/ Obr. č. 2: Scintigrafie kosti 99mTc MDP ložisko se zvýšenou perfuzí ve středním článku ukazováku pravé ruky – fáze blood poolu. / Obr. č. 3: Scintigrafie kosti 99mTcMDP ložisko se zvýšenou kumulací ve kostní fázi vyšetření na středním článku ukazováku pravé ruky.

/ Obr. č. 3: Scintigrafie kosti 99mTcMDP ložisko se zvýšenou kumulací ve kostní fázi vyšetření na středním článku ukazováku pravé ruky. / Obr. č. 4: Scinti zánětu 99mTc Leukoskan za 4 hodiny od aplikace – ložisko zvýšeně kumulující na středním článku ukazováku pravé ruky.

/ Obr. č. 4: Scinti zánětu 99mTc Leukoskan za 4 hodiny od aplikace – ložisko zvýšeně kumulující na středním článku ukazováku pravé ruky. /Obr. č. 5: Scinti zánětu 99mTc Leukoskan za 6 hod . od aplikace – ložisko zvýšeně kumulující na středním článku ukazováku pravé ruky.

/ Obr. č. 5: Scinti zánětu 99mTc Leukoskan za 6 hod . od aplikace – ložisko zvýšeně kumulující na středním článku ukazováku pravé ruky. / Obr. č. 6: Scinti zámětu 99mTc Leukoskan  za 24 hod od aplikace – ložisko zvýšeně kumulující na středním článku ukazováku pravé ruky.

/ Obr. č. 6: Scinti zámětu 99mTc Leukoskan za 24 hod od aplikace – ložisko zvýšeně kumulující na středním článku ukazováku pravé ruky. / 

Pracoviště:


Klatovská nemocnice, a.s.
odd. nukleární medicíny

prim. MUDr. Vladimíra Baarová
Plzeňská 569
339 38 Klatovykontakt na autora:
tel.: 376 335 843

 

<< ZPĚT


Copyright © 1999-2010, KC SOLID, spol. s r.o. | webmaster - MK software